Informacje o przywracaniu zawartości urządzenia

Proces przywracania zawartości urządzenia przebiega znacznie szybciej, jeśli zamiast połączenia Bluetooth użyje się kabla USB. Więcej o połączeniu przez kabel USB można przeczytać w temacie Podłączanie urządzenia za pomocą kabla USB — informacje.

O czym warto wiedzieć, gdy jest się w oknie kreatora wyboru plików

Domyślnie wybranym jest najnowszy plik kopii zapasowej z aktualnie połączonego urządzenia. Jeśli w połączonym urządzeniu nie istnieją żadne kopie zapasowe, jako domyślny wybrany zostanie plik kopii zapasowej o najpóźniejszej dacie. Program Nokia Ovi Suite umożliwia także przywracanie kopii zapasowych danych utworzonych przy użyciu programu Nokia PC Suite.

Jeśli do przywrócenia wybierzesz inny plik kopii zapasowej, widok zostanie automatycznie zaktualizowany zgodnie z zawartością wybranego pliku. Wyświetlane są tylko te materiały, które można przywrócić do aktualnie podłączonego urządzenia. Cała zawartość kopii zapasowej z innego modelu urządzenia może nie być zgodna z aktualnie podłączonym urządzeniem.

Podczas tworzenia kopii zapasowej licencje DRM utworów muzycznych oraz pliki map i wskazówek głosowych nie są uwzględniane, dlatego nie można ich przywrócić do urządzenia. Licencje DRM można odtworzyć, a pliki map i wskazówek głosowych można pobrać ponownie. Więcej o tym można przeczytać w tematach Odzyskiwanie licencji na muzykę po jej przywróceniu i Pobieranie map.

Ovi Nokia Help info Informacje o przywracaniu danych urządzenia Uwaga:

Jeśli pojawi się ostrzeżenie o ewentualnej modyfikacji pliku kopii zapasowej, nie należy przywracać tego pliku do urządzenia. Taki plik może zawierać złośliwe oprogramowanie, a przywrócony do urządzenia może je uszkodzić.

 

O czym warto wiedzieć, gdy jest się w oknie kreatora śledzącego postęp procesu przywracania

Jeśli zawartość przywracasz do takiego samego modelu urządzenia jak poprzednio, to żeby dokończyć przywracanie, musisz ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli zawartość przywracasz do innego modelu urządzenia niż poprzednio, nie musisz go ponownie uruchamiać.

Ovi Nokia Help info Informacje o przywracaniu danych urządzenia Uwaga:

Jeśli przywracanie zawartości odbywa się przez połączenie Bluetooth, po restarcie urządzenia trzeba je ponownie podłączyć do komputera.

Zobacz również:

Rozwiązywanie problemów z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych

 

 

Informacje o przywracaniu danych urządzenia