Informacje o automatycznym tworzeniu kopii zapasowych

Możliwe jest codzienne automatyczne tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych osobistych. Dane osobiste obejmują:

  • kontakty,

  • pozycje kalendarza

  • wiadomości,

  • notatki

  • punkty orientacyjne,

  • zakładki przeglądarki,

  • kanały internetowe zamówionych podcastów.

 

Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych jest domyślnie wyłączona, ale można ją włączyć w menu Narzędzia > Opcje > Moje urządzenia. W tym samym miejscu można także zmienić częstotliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowych (np. na tworzenie ich codziennie lub co tydzień) oraz miejsce przechowywania plików kopii zapasowych na komputerze.

Ovi Nokia Help info Informacje o automatycznym tworzeniu kopii zapasowych Uwaga:

Przed zmodyfikowaniem tych opcji należy zakończyć działanie kreatora kopii zapasowych.

 

Proces automatycznego tworzenia kopii zapasowej jest uruchamiany tylko wtedy, gdy program Nokia Ovi Suite nie był używany przez pewien czas. Automatyczne tworzenie kopii zapasowej trwa zaledwie kilka minut, w trakcie których można nadal bezproblemowo korzystać z programu Nokia Ovi Suite. Zalecane jest niekorzystanie z danych urządzenia podczas automatycznego tworzenia ich kopii zapasowej.

Postęp procesu automatycznego tworzenia kopii zapasowej jest wyświetlany w obszarze urządzeń. Po jego zakończeniu w tym obszarze wyświetlane jest także odpowiednie powiadomienie. Jeśli z jakichś względów automatyczne tworzenie kopii zapasowej nie powiodło się, można po prostu zaczekać do kolejnego terminu przeprowadzenia tej operacji.

Jeśli automatyczne utworzenie kopii zapasowej nie było możliwe, po określonym czasie w obszarze urządzeń wyświetlane jest stosowne przypomnienie. Powiadomienie jest wyświetlane po trzech dniach lub trzech tygodniach, w zależności od ustawionej częstotliwości wykonywania automatycznych kopii zapasowych (codziennie lub co tydzień).

Program Nokia Ovi Suite automatycznie usuwa starsze kopie zapasowe z komputera, co pozwala zaoszczędzić pamięć.

 

Informacje o konwencji nazewnictwa plików kopii zapasowych

Domyślna nazwa pliku kopii zapasowej składa się z nazwy urządzenia oraz daty utworzenia kopii zapasowej. Jeśli istnieje już ręcznie utworzona kopia zapasowa, automatyczna kopia zapasowa zostanie zapisana z tą samą datą, lecz pliki będą różniły się nazwą. Nazwa pliku automatycznej kopii zapasowej zawiera określenie „auto”, np. [nazwa_urządzenia]_2009-01-22_auto.nbu, natomiast nazwa pliku ręcznej kopii zapasowej nie ma takiego członu, np. [nazwa_urządzenia]_2009-01-22.nbu. Jeśli w tym samym dniu utworzonych zostanie kilka ręcznych kopii zapasowych, nazwy ich plików będą zawierały także godzinę utworzenia.

Nazwa pliku kopii zapasowej może zostać dowolnie zmieniona. W oknie kreatora służącym do wybierania danych kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie w polu Nazwa pliku podaj nową nazwę pliku. Kliknij przycisk Zapisz w celu zapisania pliku w wybranym miejscu i zamknięcia okna dialogowego.

Zobacz również:

Informacje o tworzeniu kopii zapasowej danych urządzenia

Informacje o automatycznym tworzeniu kopii zapasowych