Sprawdzanie informacji o ostatniej synchronizacji

Szczegóły ostatnio wykonanej synchronizacji możesz sprawdzić, przechodząc do Synchronizacja > Wyświetl dziennik synchronizacji.

Dziennik ten zawiera informacje o każdym typie danych pod ich własną kartą. Po kliknięciu karty zobaczysz szczegółowe informacje dotyczące synchronizacji danego typu danych. Dowiesz się na przykład, gdzie te dane zostały zsynchronizowane, które pozycje zostały zsynchronizowane i które pozycje zostały usunięte.

Jeśli wystąpiły jakieś problemy z synchronizacją niektórych pozycji, to pozycje te zostaną też wymienione na liście. Jeśli przyczyna wystąpienia tych problemów będzie znana, zostanie ona również dodana do listy.

Sprawdzanie informacji o ostatniej synchronizacji