Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Jeśli synchronizacja się nie powiedzie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Gdy synchronizacja zostanie anulowana lub z innego powodu się nie powiedzie, ponownie połącz urządzenie i ponów próbę synchronizacji.

 • Jeśli zauważysz, że niektóre pozycje kalendarza i zadań nie są synchronizowane, sprawdź, czy te pozycje zostały zapisane w domyślnym kalendarzu urządzenia (jeśli Twoje urządzenie obsługuje kilka kalendarzy). W przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione w synchronizacji.

 • Jeśli zauważysz, że nie zostały zsynchronizowane kontakty, kalendarz i zadania, notatki lub zakładki, może to oznaczać uszkodzenie plików synchronizacji. Aby naprawić uszkodzone pliki, wybierz Synchronizacja > Synchronizacja naprawcza. Naprawa nie ma wpływu na opcje synchronizacji.

 • Jeśli nie będzie można odczytać informacji z urządzenia, połącz je ponownie i ponów próbę synchronizacji.

 • Jeśli na dysku twardym komputera nie ma wystarczająco dużo miejsca do zapisania wszystkich zsynchronizowanych danych, usuń niektóre pliki z komputera lub przenieś je do pamięci przenośnej bądź na zewnętrzny dysk twardy i ponów próbę synchronizacji.

 • Jeśli nie uda się zsynchronizować zakładek z przeglądarki Firefox, może to oznaczać, że instalację programu Nokia Ovi Suite przeprowadzono w czasie, gdy przeglądarka Firefox była otwarta, lub że jej wersja 3.0 została zaktualizowana do wersji 3.5. Oba te przypadki mogą być przyczyną nieprawidłowości w działaniu rozszerzenia do synchronizacji w przeglądarce Firefox. Dodatek ten jest niezbędny do synchronizacji zakładek przeglądarki Firefox z programem Nokia Ovi Suite. Aby rozwiązać ten problem, na komputerze przejdź do Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > Nokia Ovi Suite i kliknij Zmień/Usuń. W oknie dialogowym, które się otworzy, wybierz opcję przeprowadzenia niezbędnych napraw programu Nokia Ovi Suite.

 • Jeśli pojawi się komunikat informujący o anulowaniu synchronizacji z powodu błędu związanego z profilem użytkownika w oprogramowaniu do zarządzania danymi, otwórz to oprogramowanie i ponów próbę synchronizacji. Jeśli przed synchronizacją nie otworzysz tego oprogramowania, nie utworzy ono potrzebnych folderów operacyjnych i nie będzie można synchronizować go z programem Nokia Ovi Suite.

 • Jeśli pojawi się komunikat informujący o konieczności ponownego skonfigurowania konta użytkownika lub konieczności naprawy bądź ponownej instalacji oprogramowania do zarządzania danymi, instrukcji dotyczących wykonania tych czynności należy szukać w pomocy lub podręczniku użytkownika tego oprogramowania.  

 • Jeśli pojawi się komunikat informujący o konieczności naprawienia programu Nokia Ovi Suite, przejdź na komputerze do menu Start > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy > Nokia Ovi Suite i kliknij przycisk Zmień/Usuń. W oknie dialogowym, które się otworzy, wybierz opcję przeprowadzenia niezbędnych napraw programu Nokia Ovi Suite.

 • Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest już nowa wersja programu Nokia Ovi Suite, zajrzyj do tematu Omówienie aktualizacji oprogramowania.

 • Jeśli pojawi się komunikat informujący, że nazwa bieżącego urządzenia jest już w użyciu, instrukcje dotyczące zmiany opcji urządzenia (w tym również jego nazwy) znajdziesz w temacie Zmiana opcji urządzenia.

 • W przypadku konieczności skontaktowania się z punktem Nokia Care przejdź na stronę http://www.nokia.com/support.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją