Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia

Dane z urządzenia mobilnego mogą być na bieżąco synchronizowane z pakietem Nokia Ovi Suite. Oznacza to dostęp do tych samych danych w urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze. Na wypadek utraty urządzenia wszystkie dane będą bezpiecznie przechowywane w pakiecie Nokia Ovi Suite. Można wybrać typy synchronizowanych danych, np. kontakty, wiadomości i zdjęcia.

Synchronizacja w pakiecie Nokia Ovi Suite jest wykonywana ręcznie, jak i automatycznie:

  • Synchronizację ręczną dla określonego typu danych można rozpocząć, otwierając żądany widok i klikając przycisk synchronizacji w obszarze urządzeń lub klikając przycisk Synchronizuj w żądanym obszarze głównym w widoku startowym pakietu Nokia Ovi Suite. Można również rozpocząć synchronizację ręczną dla kilku typów danych jednocześnie, klikając przycisk Synchronizuj wszystko w obszarze urządzeń w widoku startowym pakietu Nokia Ovi Suite. Spowoduje to zsynchronizowanie danych między urządzeniem a komputerem zgodnie z bieżącymi opcjami synchronizacji.

  • Synchronizacja automatyczne jest uruchamiana przy każdym połączeniu urządzenia z komputerem. Dane są synchronizowane między urządzeniem i komputerem w oparciu o ustawione opcje synchronizacji. To łatwy sposób zabezpieczenia w programie Nokia Ovi Suite danych z urządzenia.

 

W opcjach synchronizacji urządzenia możesz wybrać, które typy danych mają być synchronizowane po kliknięciu przycisku Synchronizuj wszystko w obszarze urządzeń widoku startowego programu Nokia Ovi Suite, a także, czy ma być przeprowadzana synchronizacja automatyczna.

Aby zmodyfikować opcje synchronizacji urządzenia:

  1. Wybierz Narzędzia > Opcje lub kliknij prawym przyciskiem obraz urządzenia w obszarze urządzeń i wybierz pozycję Opcje urządzenia [nazwa urządzenia].

  2. Przejdź do karty Synchronizacja urządzenia i z menu rozwijanego wybierz urządzenie, którego opcje synchronizacji chcesz zmodyfikować. Jeśli z komputerem połączone jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie.

  3. Wybierz typy zawartości, które mają być synchronizowane po kliknięciu przycisku Synchronizuj wszystko w obszarze urządzeń w widoku startowym pakietu Nokia Ovi Suite.

  4. Dodatkowo wybierz opcję synchronizacji automatycznej, jeśli wskazany typ danych ma być synchronizowany po każdym połączeniu urządzenia z komputerem.

  5. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe.

 

Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia