Modyfikowanie opcji synchronizacji notatek

Aby zmodyfikować opcje synchronizacji notatek:

  1. Przejdź do Narzędzia > Opcje > Notatki.

  2. Wybierz oprogramowanie do zarządzania danymi, z którym chcesz synchronizować swoje notatki. Jeśli na komputerze zainstalowana jest tylko jedną aplikacja do zarządzania danymi, zostanie ona automatycznie wybrana do synchronizacji danych, i nie pojawi się żadna inna opcja.

 

Ovi Nokia Help info Modyfikowanie opcji synchronizacji notatek Uwaga:

Na liście pokazane będzie tylko to oprogramowanie zarządzania danymi, które jest zainstalowane na komputerze. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego żadnego oprogramowania do zarządzania danymi, synchronizacja notatek, kalendarza i zadań nie będzie możliwa. Aby sprawdzić, jakie oprogramowanie jest obsługiwane przez pakiet Nokia Ovi Suite, zobacz temat Wymagania systemowe.

Synchronizowanie notatek między programem Nokia Ovi Suite i oddzielnymi aplikacjami notatek dostępnymi w urządzeniu Nokia N900 nie jest możliwe. Można za to synchronizować notatki z programu Nokia Ovi Suite i notatki z aplikacji kalendarza w urządzeniu.

  1. Domyślny profil użytkownika oprogramowania do zarządzania danymi oraz folder notatek są automatycznie wybierane do wykorzystania w synchronizacji. Aby je zmienić, kliknij Zmień.

  2. Wybierz źródło, z którego dane będą nadpisywać informacje z innych źródeł w przypadku wystąpienia konfliktu synchronizacji. Jeśli na przykład wiesz, że najnowsze informacje zawarte są z reguły w urządzeniu, możesz zdecydować, aby pakiet Nokia Ovi Suite zawsze pobierał informacje z urządzenia i aktualizował je w oprogramowaniu zarządzania danymi.

 

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia

Modyfikowanie opcji synchronizacji notatek