Modyfikowanie opcji synchronizacji kalendarza i zadań

Aby zmienić opcje synchronizacji pozycji kalendarza i zadań:

  1. Przejdź doNarzędzia > Opcje > Kalendarz i zadania.

  2. Wybierz oprogramowanie zarządzania danymi, z którym chcesz synchronizować kalendarz i zadania. Jeśli na komputerze jest zainstalowane tylko jedno takie oprogramowanie, zostanie ono automatycznie wybrane do synchronizacji danych z urządzeniem (nie będzie możliwości wyboru).

Modyfikowanie opcji synchronizacji kalendarza i zadań