Usuwanie plików map i wskazówek głosowych

Aby z urządzenia usunąć mapę lub plik wskazówek głosowych:

  1. W obszarze urządzeń wybierz Mapy i wskazówki głosowe.

  2. Wybierz jedną lub więcej map lub plików wskazówek głosowych i kliknij Usuń dla każdej z wybranych pozycji.

 

Wybrane mapy lub pliki wskazówek głosowych zostaną trwale usunięte z urządzenia.

 

Ovi Nokia Help tip Usuwanie plików map i wskazówek głosowych Wskazówka:

Usuwanie mapy lub pliku wskazówek głosowych możesz anulować, gdy wybrana pozycja jest jeszcze w kolejce do usunięcia.

Usuwanie plików map i wskazówek głosowych