Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, przesyłaniem oraz dostępem do map i plików wskazówek głosowych

Jeśli nie uda się pobrać, przesłać lub uzyskać dostęp do mapy lub pliku wskazówek głosowych, weź pod uwagę następujące możliwości rozwiązania problemu:

 • Jeśli stwierdzisz, że połączenie urządzenia z komputerem zostało przerwane, podłącz ponownie kabel USB do urządzenia. Jeśli to nie pomoże, przejdź na połączenie Bluetooth. Więcej informacji o połączeniu Bluetooth urządzenia z komputerem znajdziesz w temacie Informacje o łączeniu urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth.

 • W przypadku utraty połączenia internetowego sprawdź stan połączenia i spróbuj nawiązać je ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z usługodawcą.

 • Jeśli w pamięci urządzenia nie ma dość miejsca na zapisanie mapy lub pliku wskazówek głosowych, usuń z urządzenia niektóre pliki (filmy, utwory muzyczne, zdjęcia) lub zapisz je na komputerze. Jeśli na komputerze zaczyna brakować miejsca, niektóre pliki zapisz w pamięci przenośnej lub na zewnętrznym dysku twardym. Następnie ponów próbę pobrania mapy lub pliku wskazówek głosowych.

 

Używając aplikacji Mapy w programie Nokia Ovi Suite, możesz się spotkać z następującymi błędami:

 • Błąd połączenia z serwerem przy otwieraniu aplikacji Mapy.

 • Pliki map lub wskazówek głosowych mogły zostać uszkodzone – komunikat w aplikacji Mapy programu Nokia Ovi Suite.

 • Błąd ogólny – komunikat przy otwieraniu aplikacji Mapy. W takich przypadkach można spróbować rozłączyć urządzenie z programem Nokia Ovi Suite, a następnie połączyć je ponownie w trybie USB o nazwie Nokia Ovi Suite (lub PC Suite).

 • Program Nokia Ovi Suite oferuje jako aktualizację taką samą wersję aplikacji Mapy, jaka jest już w urządzeniu.

 

Aby rozwiązać powyższe problemy, wykonaj następujące czynności:

   1. Zamknij program Nokia Ovi Suite i ponownie podłącz urządzenie w trybie USB Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Szczegółowe informacje o wybieraniu i zmianie trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

   2. Odłącz urządzenie i otwórz aplikację Mapy. Usunięte elementy zostaną odtworzone.

   3. Zamknij aplikację Mapy w urządzeniu i połącz je z programem Nokia Ovi Suite w trybie USB Nokia Ovi Suite (lub PC Suite).

   4. Jeśli pojawi się błąd dotyczący uszkodzenia plików map i wskazówek głosowych lub napotkasz błąd wewnętrzny, przejdź w programie Nokia Ovi Suite do aplikacji Mapy i ponownie pobierz pliki map i wskazówek głosowych.

 

LUB

Jeśli otrzymasz powiadomienie o aktualizacji aplikacji Mapy do wersji, która jest już zainstalowana w urządzeniu, otwórz w programie Nokia Ovi Suite kreator aktualizacji oprogramowania. Sprawdź, czy jest w nim dostępna aktualizacja aplikacji Mapy przeznaczona dla urządzenia. Jeśli aktualizacja jest dostępna, zainstaluj ją. Brak dostępnej aktualizacji oznacza, ze aplikacja Mapy w Twoim urządzeniu jest aktualna.

Rozwiązywanie problemów z pobieraniem, przesyłaniem oraz dostępem do map i plików wskazówek głosowych