Pobieranie map

Do pobierania map lepiej jest podłączyć urządzenie do komputera przez kabel USB, a nie przez Bluetooth, ponieważ pobieranie przez kabel USB jest znacznie szybsze.

Ovi Nokia Help info Pobieranie map Uwaga:

Pobieranie mapy kontynentu lub dużego kraju zajmuje trochę czasu i wymaga dużej ilości wolnego miejsca w urządzeniu.

 

Aby pobrać mapę kraju:

  1. Wybierz obszar świata, z którego chcesz pobrać mapę, na przykład Europę.

  2. Wybierz mapę kraju do pobrania.

  3. Kliknij Pobierz lub przeciągnij mapę na obraz urządzenia. Czynność tę możesz powtórzyć dla każdej mapy, którą chcesz pobrać. Mapy, jedna po drugiej, są pobierane do urządzenia z usługi map online.

 

O pobieraniu map regionów lub obszarów

Niektóre kraje, na przykład Niemcy lub Wielka Brytania, zostały podzielone na stany lub regiony. W aplikacji Mapy programu Nokia Ovi Suite można w prosty sposób pobierać pojedyncze stany lub regiony bez potrzeby pobierania mapy całego kraju.

Aby pobrać mapę pojedynczego stanu lub regionu:

  1. Wybierz obszar świata, z którego chcesz pobrać mapę, na przykład Europę.

  2. Wybierz kraj, w którym znajduje się dany stan lub region, na przykład Niemcy lub Wielką Brytanię.

  3. Wybierz stan lub region, którego mapę chcesz pobrać, na przykład Bawarię lub Szkocję.

  4. Kliknij Pobierz lub przeciągnij mapę na obraz urządzenia. Wybrana mapa zastanie pobrana do urządzenia z usługi map online.

 

Anulowanie pobierania

Gdy w obszarze nawigacji klikniesz Pobierane, zobaczysz listę map i plików wskazówek głosowych, które są aktualnie pobierane, znajdują się w kolejce do pobrania lub właśnie zostały pobranie do urządzenia. Poniżej wymienione są opcje anulowania pobierań:

  • Aby anulować pobieranie pojedynczej mapy lub pliku wskazówek głosowych, obok żądanej pozycji kliknij przycisk Anuluj. W przypadku aktualnie pobieranego pliku musisz zawiesić kursor myszy nad nazwą tego pliku, aby przycisk Anuluj stał się widoczny.

  • Aby anulować pobieranie wszystkich wybranych map i plików wskazówek głosowych, kliknij Anuluj wszystko w górnym prawym rogu widoku Pobierane lub kliknij ikonę X obok paska postępu.

 

Co warto wiedzieć o pobieraniu map

Gdy pierwszy raz pobierasz mapy kraju, stanu lub regionu, do urządzenia pobierane są również informacje o miastach kontynentu, na którym znajduje się dany kraj, stan lub region. Może to chwilę potrwać, ale dla każdego kontynentu informacje o miastach są pobierane tylko raz. Tak więc, przy kolejnym pobieraniu mapy kraju, stanu lub regionu leżącego na tym samym kontynencie, informacje o miastach nie zostaną ponownie pobrane.

Jeśli informacje o miastach nie zostaną pobrane, aplikację Mapy w urządzeniu można zaktualizować do nowszej wersji. Jest to konieczne, ponieważ starsze wersje tego oprogramowania nie obsługują informacji o miastach. Więcej o aktualizowaniu aplikacji Mapy w urządzeniu można znaleźć w temacie Aktualizacja aplikacji w urządzeniu.

 

Ovi Nokia Help info Pobieranie map Uwaga:

Do korzystania z pobranej mapy w instrukcjach dotyczących trasy może być niezbędna licencja, którą trzeba uzyskać w trybie online. Więcej o tym można znaleźć w temacie Licencje map i wskazówek głosowych.

 

Zobacz również:

Pobieranie plików wskazówek głosowych

Pobieranie map