Aktualizowanie plików map i wskazówek głosowych

Aby zaktualizować mapy i pliki wskazówek głosowych:

  1. W obszarze nawigacji kliknij tekst Dostępne są zaktualizowane mapy. Tekst ten pojawia się tylko wtedy, gdy uaktualnione mapy i pliki wskazówek głosowych są rzeczywiście dostępne.

  2. Kliknij link Aktualizuj moje mapy . Stare wersje map i plików wskazówek głosowych zostaną wtedy usunięte. Po zakończeniu usuwania nowe wersje map i wskazówek głosowych są pobierane do urządzenia.

 

Ovi Nokia Help tip Aktualizowanie plików map i wskazówek głosowych Wskazówka:

W widoku pobierania możesz usuwać pliki, których nie chcesz pobrać. W tym celu kliknij ikonę X obok odpowiednich plików w kolejce.

 

Ovi Nokia Help info Aktualizowanie plików map i wskazówek głosowych Uwaga:

W swoim urządzeniu możesz również zaktualizować aplikację Mapy, jak również same mapy i pliki wskazówek głosowych, które zostały pobrane za pomocą kreatora aktualizacji oprogramowania. Jest to możliwe zawsze wtedy, gdy dla aplikacji Mapy w Twoim urządzeniu dostępna będzie jakaś aktualizacja. Więcej szczegółów znajdziesz w temacie Aktualizacja aplikacji w urządzeniu.

Aktualizowanie plików map i wskazówek głosowych