Przeglądanie i filtrowanie map oraz plików wskazówek głosowych

Gdy w programie Nokia Ovi Suite otworzy się widok Mapy, można będzie zobaczyć wszystkie dostępne mapy wymienione w kolejności alfabetycznej. Aby sprawdzić, jakiego rodzaju wskazówki głosowe są dostępne do pobrania dla każdego języka, wybierz Pliki wskazówek głosowych.

Przeglądając dostępne do pobrania mapy lub pliki wskazówek głosowych, możesz łatwo sprawdzić, które mapy lub pliki wskazówek głosowych masz już w swoim urządzeniu.

Przeglądanie zapisanych w urządzeniu map i plików wskazówek głosowych

Aby sprawdzić, jakie mapy i pliki wskazówek głosowych masz w swoim urządzeniu, w obszarze urządzeń kliknij Mapy i wskazówki głosowe .

Jeśli podłączonych urządzeń jest więcej niż jedno, wybierz inne urządzenie w obszarze wyboru urządzeń, aby zobaczyć listę map i plików wskazówek głosowych z tego urządzenia.

Ovi Nokia Help info Przeglądanie i filtrowanie map oraz plików wskazówek głosowych Uwaga:

Sprawdź, czy do zapisywania danych aplikacji Mapy program Nokia Ovi Suite używa tej samej lokalizacji pamięci urządzenia, która została określona w ustawieniach aplikacji Mapy w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Modyfikowanie opcji aplikacji Mapy.

 

Filtrowanie map i plików wskazówek głosowych

Konkretną mapę lub określony plik wskazówek głosowych możesz znaleźć przez filtrowanie aktualnie wyświetlanej listy. W polu filtrowania zacznij wpisywać nazwę kraju, regionu lub pliku wskazówek głosowych, a wtedy pasujące do wprowadzanego tekstu mapy lub pliki wskazówek głosowych będą pokazywane na liście. Aby wyczyścić pole filtrowania, kliknij ikonę X.

Przeglądanie i filtrowanie map oraz plików wskazówek głosowych