Otwieranie aplikacji Mapy

Aby otworzyć widok Mapy, kliknij ikonę Mapy na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite. Po otwarciu widoku Mapy widoczne są w porządku alfabetycznym wszystkie dostępne mapy.

Ładowanie widoku Mapy może trochę potrwać, ponieważ program Nokia Ovi Suite musi najpierw połączyć się z usługą map.

Ovi Nokia Help info Otwieranie aplikacji Mapy Uwaga:

Do pełnego korzystania z widoku Mapy niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Bez połączenia z internetem można jednak zobaczyć, jakie mapy i pliki wskazówek głosowych znajdują się w urządzeniu, a także usunąć z niego wybrane mapy lub pliki wskazówek głosowych.

Otwieranie aplikacji Mapy