Modyfikowanie opcji aplikacji Mapy

Aby zmodyfikować opcje w aplikacji Mapy:

  1. Przejdź do Narzędzia > Opcje > Mapy.

  2. Z rozwijanego menu wybierz właściwe urządzenie. Jeśli z komputerem połączone jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie.

  3. Wybierz pamięć urządzenia, którą program Nokia Ovi Suite używa do zapisywania danych z aplikacji Mapy.

 

Wybrana pamięć powinna być tą samą, jaką określono w ustawieniach aplikacji Mapy w urządzeniu. Jeśli program Nokia Ovi Suite używa innej pamięci do zapisywania danych z aplikacji Mapy, to aplikacja ta nie wyświetli zapisanych w urządzeniu map ani plików wskazówek głosowych.

Modyfikowanie opcji aplikacji Mapy