Informacje o synchronizowaniu zakładek i kanałów internetowych

Zakładki to strony internetowe, które oznaczasz jako ulubione, podczas gdy buszujesz po internecie. Kanały internetowe to formaty używane do publikowania często uaktualnianych materiałów w formacie standardowym. Do takich należą na przykład wpisy na blogach, materiały audio i wideo.

Jeśli Twoje urządzenie obsługuje tę funkcję, można synchronizować zakładki i kanały internetowe między przeglądarkami w urządzeniu i na komputerze. Przeglądarki internetowe, z którymi można synchronizować dane: Microsoft Internet Explorer i Mozilla Firefox.

Zakładki i kanały internetowe z urządzenia są synchronizowane w przeglądarce do osobnych folderów: mobilnych zakładek i mobilnych kanałów internetowych. Foldery te są tworzone przez program Nokia Ovi Suite podczas synchronizacji. Osobne foldery umożliwiają łatwe śledzenie danych, które zostały zsynchronizowane między urządzeniem i przeglądarką.

Ovi Nokia Help info Informacje o synchronizowaniu zakładek i kanałów internetowych Uwaga:

Gdy pierwszy raz synchronizujesz zakładki urządzenia, w przeglądarce tworzony jest folder zakładek mobilnych, z którym to folderem synchronizowane są zakładki zapisane w urządzeniu. Zakładki z przeglądarki nie są synchronizowane z urządzeniem. Aby zsynchronizować z urządzeniem zakładki z przeglądarki internetowej, przenieś żądane zakładki do folderu zakładek mobilnych i rozpocznij synchronizację z pakietu Nokia Ovi Suite.

 

Aby zmodyfikować opcje synchronizacji zakładek i kanałów internetowych:

  1. Przejdź do Narzędzia > Opcje > Zakładki i kanały internetowe.

  2. Zdecyduj, z którą przeglądarką internetową chcesz synchronizować swoje zakładki i kanały internetowe. Jeśli na komputerze zainstalowana jest tylko jedna przeglądarka, zostanie ona automatycznie wybrana do synchronizacji z urządzeniem.

  3. Wybierz źródło, z którego dane będą nadpisywać informacje z innych źródeł w przypadku wystąpienia konfliktu synchronizacji. Jeśli na przykład wiesz, że najnowsze zakładki zawarte są z reguły w przeglądarce, możesz zdecydować, aby w przypadku konfliktu pakiet Nokia Ovi Suite pobierał informacje z przeglądarki i aktualizował je z urządzeniem.

 

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia

Informacje o synchronizowaniu zakładek i kanałów internetowych