Informacje o synchronizowaniu danych osobistych

Pakiet Nokia Ovi Suite umożliwia synchronizację danych osobistych między urządzeniem i zainstalowanym na komputerze oprogramowaniem do zarządzania danymi. Mogą to być pozycje kalendarza i zadań, notatki oraz zakładki i kanały internetowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Modyfikowanie opcji synchronizacji kalendarza i zadań, Modyfikowanie opcji synchronizacji notatek oraz Informacje o synchronizowaniu zakładek i kanałów internetowych.

Ovi Nokia Help info Informacje o synchronizowaniu danych osobistych Uwaga:

Jeśli do synchronizacji zawartych w urządzeniu danych osobistych używasz już pakietu Nokia Ovi Suite, to aby uniknąć tworzenia duplikatów, nie używaj do tego celu żadnych innych narzędzi, na przykład aplikacji Mail for Exchange.

 

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia

 

 

Informacje o synchronizowaniu danych osobistych