Informacje o synchronizacji

Synchronizacja to aktualizowanie danych między różnymi lokalizacjami, na przykład między urządzeniem i programem Nokia Ovi Suite.

Synchronizując dane, możesz mieć je zawsze aktualne w urządzeniu, w programie Nokia Ovi Suite i w oprogramowaniu do zarządzania danymi (na przykład Microsoft Outlook). Gdyby zdarzyło Ci się zgubić urządzenie, to zsynchronizowane dane znajdziesz zabezpieczone w programie Nokia Ovi Suite.

Informacje na temat opcji synchronizacji w urządzeniu znajdziesz w temacie Modyfikowanie opcji synchronizacji urządzenia.

Informacje na temat synchronizacji różnych danych w programie Nokia Ovi Suite znajdziesz w następujących tematach:

 

Ovi Nokia Help info Informacje o synchronizacji Uwaga:

Niektóre modele urządzeń nie obsługują wszystkich funkcji programu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

Do korzystania z programu Nokia Ovi Suite i synchronizacji danych osobistych między urządzeniem a komputerem zaleca się używać profilu użytkownika Windows, czyli tzw. konta użytkownika. Pomaga to chronić dane osobiste zapisane w urządzeniu, a także oddzielić własne informacje od należących do innych użytkowników. Więcej o profilach użytkownika systemu Windows można się dowiedzieć w dostępnej w menu Start pomocy tego systemu.

Informacje o synchronizacji