Podłączone urządzenia

Aby w pełni wykorzystać możliwości programu Nokia Ovi Suite, podłącz urządzenie mobilne do komputera. Gdy urządzenie jest podłączone, możesz zobaczyć jego obraz w obszarze urządzeń, w lewym dolnym rogu programu Nokia Ovi Suite. W obszarze urządzeń wyświetlane są następujące informacje o podłączonym urządzeniu:

  • Nazwa podłączonego urządzenia.

  • Ikona połączenia przez kabel USB lub połączenia Bluetooth (w zależności od typu używanego połączenia). Jeśli używasz połączenia przez kabel USB, a do przesyłania muzyki chronionej mechanizmem DRM wybierzesz tryb transferu multimediów (MTP), to oprócz standardowej ikony połączenia przez kabel USB widoczna będzie również ikona klucza informująca o trybie MTP.

  • W widoku startowym: przycisk do zmiany opcji synchronizacji urządzenia lub synchronizacji danych zgodnie z aktualnymi opcjami synchronizacji.

  • W widokach Kontakty, Wiadomości i Zdjęcia: przycisk do synchronizacji między urządzeniem mobilnym i komputerem danych z widoku. Do tego jeszcze informacja o aktualności widoku.

 

Brak połączonych urządzeń

Jeśli urządzenie nie jest połączone z programem Nokia Ovi Suite, obszar urządzeń będzie pusty. Aby po raz pierwszy połączyć urządzenie, w obszarze urządzeń kliknij tekst Połącz urządzenie i wybierz Dodaj nowe urządzenie. Program przeprowadzi Cię przez kilka prostych czynności, w wyniku których nastąpi połączenie urządzenia z programem Nokia Ovi Suite. Więcej o tym przeczytasz w temacie Omówienie możliwości połączeń.

Kilka połączonych urządzeń

Jeśli w tym samym czasie masz kilka urządzeń połączonych z programem Nokia Ovi Suite, wszystkie te urządzenia są wyświetlane w obszarze urządzeń, dzięki czemu możesz włączyć urządzenie, którego chcesz użyć, klikając żądane urządzenie w obszarze urządzeń. Pamiętaj, że nie można przełączać się z używanego urządzenia na inne, jeśli między aktualnie używanym urządzeniem a komputerem trwa synchronizacja danych lub kopiowanie plików.

 

Zobacz również:

Omówienie programu Nokia Ovi Suite

Omówienie widoku startowego

Zmiana opcji urządzenia

Podłączone urządzenia