Omówienie programu Nokia Ovi Suite

Program Nokia Ovi Suite ułatwia dostęp do funkcji zarządzania i przesyłania danych między urządzeniem Nokia a komputerem. Program Nokia Ovi Suite umożliwia przenoszenie między urządzeniem Nokia i komputerem takich materiałów jak wiadomości, kontakty, zdjęcia, muzyka i inne dane. Za pomocą tego programu można również synchronizować dane między urządzeniem Nokia i komputerem, uaktualniać oprogramowanie urządzenia Nokia, a także zabezpieczyć swoje istotne dane i zapewnić do nich dostęp z każdego miejsca.

Ovi Nokia Help info Omówienie programu Nokia Ovi Suite Uwaga:

Niektóre modele urządzeń nie obsługują wszystkich funkcji programu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

 

Nawigacja w widoku startowym programu Nokia Ovi Suite

Poszczególne elementy widoku startowego programu Nokia Ovi Suite (ilustracja 1):

 1. Menu programu Nokia Ovi Suite: umożliwia dostęp do głównych funkcji bieżącego widoku i programu Nokia Ovi Suite.

 2. Obszary główne: kliknięcie jednego z czterech obszarów głównych otwiera odpowiedni widok (Kontakty, Zdjęcia, Wiadomości i Muzyka).

 3. Przycisk Synchronizuj wszystko: kliknij przycisk Synchronizuj wszystko, aby zsynchronizować wszystkie dane programu  Nokia Ovi Suite, które przeznaczono do synchronizacji w opcjach synchronizacji urządzenia (menu (Narzędzia > Opcje > Synchronizacja urządzenia).

 4. Zaloguj się na koncie Nokia: kliknij Zaloguj się, aby utworzyć własne konto Nokia lub zalogować się na istniejącym koncie. Mając konto Nokia, możesz uzyskać dostęp do innych usług Ovi, na przykład darmowa poczta elektroniczna, i pobierać ze Sklepu Ovi do urządzenia nowe aplikacje i inne materiały.

 5. Wskazówki dotyczące korzystania z programu Nokia Ovi Suite: tu możesz przejrzeć praktyczne wskazówki co do użytkowania programu Nokia Ovi Suite i uzyskać łatwy dostęp do narzędzi tego programu. Zauważ, że nie wszystkie wskazówki i nie wszystkie linki do narzędzi są zawsze dostępne.

 6. Polecane przez Ovi: tu możesz przejrzeć polecane usługi (jeśli Ciebie dotyczą), a także pozycje oferowane w Sklepie Ovi i w Sklepi muzycznym.

 7. Przycisk synchronizacji: umieść kursor myszy nad jednym z obszarów głównych i kliknij przycisk Synchronizuj, aby rozpocząć synchronizację odpowiednich danych (na przykład kontaktów lub zdjęć).

 8. Górny pasek nawigacyjny: kliknięcie odpowiedniej ikony otwiera dostęp do widoku startowego programu Nokia Ovi Suite, poszczególnych widoków i kreatora aktualizacji oprogramowania.

 9. Informacje o muzyce: zawiera informacje o odtwarzanym utworze i umożliwia sterowanie odtwarzaniem.

 

Ilustracja 1. Widok startowy programu Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Omówienie programu Nokia Ovi Suite

 

 

Nawigacja w widoku programu Nokia Ovi Suite

Poszczególne elementy widoku programu Nokia Ovi Suite (ilustracja 2) są następujące (wszystkie widoki mają w przybliżeniu tą samą logikę):

 1. Menu programu Nokia Ovi Suite: umożliwia dostęp do głównych funkcji bieżącego widoku i programu Nokia Ovi Suite.

 2. Górny pasek nawigacyjny: kliknięcie odpowiedniej ikony otwiera dostęp do widoku startowego programu Nokia Ovi Suite, poszczególnych widoków i kreatora aktualizacji oprogramowania.

 3. Obszar nawigacji po danych na komputerze: tu możesz nawigować po danych bieżącego widoku na poziomie folderów. W tekstach pomocy obszar ten nazywany jest obszarem nawigacyjnym.

 4. Obszar nawigacyjny po danych w urządzeniu: tu możesz nawigować po danych aktualnie aktywnego urządzenia na poziomie folderów. W tekstach pomocy obszar ten nazywany jest obszarem urządzeń.

 5. Obszar pozycji: tu możesz przeglądać zawartość bieżącego widoku na poziomie listy pozycji. Na przykład w widoku Kontakty, w obszarze wyświetlania pozycji widoczna jest lista wszystkich kontaktów. Zauważ, że obszar wyświetlania pozycji nie we wszystkich widokach jest dostępny (na przykład w widoku Zdjęcia).

 6. Obszar treści: tu możesz przeglądać zawartość bieżącego widoku na poziomie pojedynczej pozycji, na przykład szczegółowe informacje o kontakcie.

 7. Przycisk synchronizacji: kliknij przycisk synchronizacji, aby synchronizować dane z bieżącego widoku, na przykład z widoku Wiadomości.

 8. Przyciski wyboru trybu wyświetlania: możesz przełączać się między różnymi trybami, aby przeglądać pozycje w obszarze pozycji lub obszarze treści. Przyciski wyboru trybu znajdują się w widokach Wiadomości, Muzyka i Zdjęcia.

 9. Pole filtrowania: filtrując aktualnie widoczną listę, możesz znaleźć i wyświetlić konkretną pozycję. Zacznij wpisywać w polu filtrowania, a pozycje pasujące do wpisanego tekstu pojawią się w obszarze pozycji. Pole filtrowania jest dostępne w widokach Kontakty, Wiadomości, Muzyka i Mapy.

 10. Zaloguj się na koncie Nokia: kliknij Zaloguj się, aby utworzyć własne konto Nokia lub zalogować się na istniejącym koncie. Mając konto Nokia, możesz uzyskać dostęp do innych usług Ovi, na przykład darmowa poczta elektroniczna, i pobierać ze Sklepu Ovi do urządzenia nowe aplikacje i inne materiały.

 11. Informacje o muzyce: zawiera informacje o odtwarzanym utworze i umożliwia sterowanie odtwarzaniem.

 

 

Ilustracja 2. Widok Wiadomości programu Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Omówienie programu Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Omówienie programu Nokia Ovi Suite Uwaga:

Do korzystania z programu Nokia Ovi Suite i synchronizacji danych osobistych między urządzeniem a komputerem zaleca się używać profilu użytkownika Windows, czyli tzw. konta użytkownika. Pomaga to chronić dane osobiste zapisane w urządzeniu, a także oddzielić własne informacje od należących do innych użytkowników. Więcej o profilach użytkownika systemu Windows można się dowiedzieć w dostępnej w menu Start pomocy tego systemu.

Omówienie programu Nokia Ovi Suite