Ochrona prywatności

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Jednym z elementów tej polityki jest gromadzenie przez program Nokia Ovi Suite informacji diagnostycznych pomagających firmie Nokia w udoskonalaniu oferowanych przez nią produktów i usług. Przykładowo gromadzone są informacje o konfiguracji komputera użytkownika oraz o modelach urządzeń Nokia używanych z oprogramowaniem.

Żadne informacje nie są przesyłane do firmy Nokia bez wcześniejszej zgody użytkownika. Zezwalając na przesłanie informacji do firmy Nokia, pomagasz nam w rozwoju i udoskonaleniu programu Nokia Ovi Suite w oparciu o potrzeby użytkowników.

Aby wyłączyć przesyłanie informacji, zmień odpowiednią opcję na karcie Ogólne w opcjach programu Nokia Ovi Suite. Po jej wyłączeniu informacje nie będą wysyłane.

Aby zmienić ustawienia związane z prywatnością:

  1. Wybierz Narzędzia > Opcje i przejdź na kartę Ogólne.

  2. W obszarze Prywatność wybierz, czy chcesz zezwolić na przesyłanie do firmy Nokia informacji diagnostycznych.

 

Ovi Nokia Help info Ochrona prywatności Uwaga:

Aby zobaczyć jakie informacje są gromadzone i jak są one przetwarzane, kliknij przycisk Szczegóły. Możesz również przejrzeć zasady zachowania prywatności firmy Nokia (wymaga połączenia z internetem).

Ochrona prywatności