Zarządzanie listami odtwarzania

Listy odtwarzania można edytować przez:

 • Dodawanie utworów do listy odtwarzania.

 • Usuwanie utworów z listy odtwarzania.

 • Zmianę kolejność utworów na liście odtwarzania.

 • Usunięcie listy odtwarzania.

 

Aby dodać utwory, wykonawców lub albumy do listy odtwarzania, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Przeciągnij utwór, wykonawcę lub album na listę odtwarzania w obszarze nawigacji.

 • Kliknij prawym przyciskiem utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, wybierz opcję Dodaj do listy odtwarzania, a następnie wybierz nazwę listy odtwarzania, do której chcesz je dodać.

 

Aby usunąć utwory z listy odtwarzania:

 1. Kliknij w obszarze nawigacji nazwę listy odtwarzania. Zawarte na niej utwory zostaną wyświetlone w obszarze treści.

 2. Zaznacz jeden lub kilka utworów do usunięcia z listy odtwarzania.

 3. Wybierz opcję Edycja > Usuń z tej listy odtwarzania.

 4. Potwierdź decyzję usunięcia. Zauważ, że pliki z muzyką nie są usuwane z komputera.

 

Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania:

 1. Kliknij w obszarze nawigacji nazwę listy odtwarzania. Zawarte na niej utwory zostaną wyświetlone w obszarze treści.

 2. Przeciągnij jeden lub kilka utworów do nowego położenia na liście.

 

Aby usunąć listę odtwarzania:

 1. W obszarze nawigacji zaznacz nazwę listy odtwarzania i wybierz Edycja > Usuń.

 2. Potwierdź decyzję usunięcia. Znajdujące się na liście utwory nie zostaną usunięte z kolekcji muzyki.

 

Ovi Nokia Help info Zarządzanie listami odtwarzania Uwaga:

Nie ma możliwości modyfikowania list odtwarzania w urządzeniu. Więcej o tym przeczytasz w temacie Kopiowanie muzyki do urządzenia.

 

Zobacz również:

Przeglądanie i tworzenie list odtwarzania

Dodawanie muzyki z komputera

Zarządzanie listami odtwarzania