Usuwanie muzyki

Utwory muzyczne można usuwać z kolekcji muzyki na komputerze i z urządzenia. Podczas usuwania utworów z kolekcji muzyki można zdecydować, czy utwory mają zostać usunięte również z komputera. Utwór usuwany z urządzenia zostanie trwale usunięty.

Aby usunąć utwory z kolekcji muzyki:

  1. W obszarze nawigacji wybierz inteligentną grupę Fonoteka lub Ostatnio dodane. Utwory muzyczne zostaną wyświetlone w obszarze treści.

  2. Wybierz jeden lub większą liczbę utworów do usunięcia.

  3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń.

  4. W programie Nokia Ovi Suite pojawi się komunikat z pytaniem o chęć usunięcia utworów z komputera. Kliknij przycisk Tak, aby usunąć utwory z komputera, lub przycisk Nie, aby zachować utwory na komputerze, ale usunąć je z kolekcji muzyki. Kliknij przycisk Anuluj, aby nie wykonywać żadnego z tych działań.

 

Aby usunąć utwory z urządzenia:

  1. Wybierz w obszarze urządzeń pozycję Fonoteka. Utwory z urządzenia zostaną wyświetlone w obszarze treści.

  2. Wybierz jeden lub większą liczbę utworów do usunięcia.

  3. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń.

  4. Potwierdź decyzję usunięcia. Utwory zostaną trwale usunięte z urządzenia.

 

Aby uzyskać informacje dotyczące usuwania utworów z list odtwarzania i usuwania list odtwarzania, zobacz temat Zarządzanie listami odtwarzania.

Usuwanie muzyki