Przeglądanie i tworzenie list odtwarzania

Przeglądanie zawartości listy odtwarzania

Wszystkie swoje listy odtwarzania można znaleźć w obszarze nawigacji. Liczba wyświetlana po nazwie listy odtwarzania wskazuje, ile utworów należy do tej listy.

Aby przejrzeć zawartość listy odtwarzania, w obszarze nawigacji kliknij nazwę tej listy. Możesz wtedy zobaczyć następujące informacje na temat listy odtwarzania:

 • konspekt listy odtwarzania (liczba utworów, łączny czas odtwarzania, rozmiar listy odtwarzania);

 • nazwy utworów, wykonawców i albumów ujętych na liście odtwarzania;

 • czas odtwarzania każdego utworu.

 

Aby utworzyć listę odtwarzania:

 1. W obszarze nawigacji kliknij pozycję Fonoteka. W obszarze wyświetlania pozycji widoczne będą wszystkie albumy lub wykonawcy, a w obszarze treści – wszystkie utwory z kolekcji muzyki na komputerze.

 2. Na górze obszaru pozycji kliknij przycisk Wykonawcy lub Albumy w zależności od tego, czy chcesz dołączyć do listy odtwarzania wszystkie utwory wybranego wykonawcy bądź albumu. Zaznacz w obszarze pozycji nazwę żądanego wykonawcy lub albumu.
  LUB
  Zaznacz w obszarze treści utwory, które chcesz dodać do nowej listy odtwarzania.

 3. Przeciągnij zaznaczone pozycje na przycisk Utwórz listę odtwarzania znajdujący się w obszarze nawigacji. Zostanie utworzona lista odtwarzania o domyślnej nazwie.

 4. Wpisz nazwę listy odtwarzania.

 5. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić nową nazwę listy odtwarzania.

 

Ovi Nokia Help tip Przeglądanie i tworzenie list odtwarzania Wskazówki:

Podczas tworzenia listy odtwarzania możesz też kliknąć prawym przyciskiem wybrane utwory, a następnie wybrać opcję Dodaj do listy odtwarzania > Nowa lista odtwarzania lub wskazać istniejącą listę.

Aby zmienić później nazwę listy odtwarzania, zaznacz w obszarze nawigacji jej nazwę i wybierz polecenie Edycja > Zmień nazwę.

 

Więcej informacji o edytowaniu listy odtwarzania zawiera temat Zarządzanie listami odtwarzania. Więcej informacji o kopiowaniu muzyki do urządzenia mobilnego zawiera temat Kopiowanie muzyki do urządzenia.

Zobacz również:

Przeglądanie muzyki

Przeglądanie i tworzenie list odtwarzania