Sterowanie odtwarzaniem

W obszarze odtwarzacza, który znajduje się ma dole po prawej stronie programu Nokia Ovi Suite, wyświetlany jest odtwarzany utwór. Znajdują się tam również przyciski sterujące odtwarzaniem muzyki. W poniższej tabeli szczegółowo opisano funkcje tych przycisków.

Przyciski sterujące odtwarzaniem:

 

Przycisk

Działanie

Ovi Nokia pause Sterowanie odtwarzaniem

Kliknij ten przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie utworu w bieżącym miejscu. Można również kliknąć dwukrotnie w obszarze treści odtwarzany utwór.

Ovi Nokia play Sterowanie odtwarzaniem

Kliknij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie utworu od miejsca, w którym zostało ono wstrzymane.

Ovi Nokia slider Sterowanie odtwarzaniem

Przeciągnij suwak w lewo lub w prawo, aby zmienić pozycję odtwarzania bieżącego utworu.

Czas wyświetlany obok suwaka pokazuje czas trwania utworu, czas liczony od początku odtwarzania i czas, jaki pozostał do końca odtwarzania. Aby przełączyć tryb, kliknij wyświetlany czas.

Ovi Nokia previous Sterowanie odtwarzaniem

Kliknij ten przycisk, aby przejść do początku odtwarzanego utworu.

Dwukrotne kliknięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przewinąć odtwarzany utwór do tyłu.

Ovi Nokia next Sterowanie odtwarzaniem

Kliknij ten przycisk, aby przejść do następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby przewinąć odtwarzany utwór do przodu.

Ovi Nokia volume Sterowanie odtwarzaniem

Przeciągnij suwak w górę lub w dół, aby zmienić głośność odtwarzania.

Kliknięcie tego przycisku wycisza dźwięk.

 

Sterowanie odtwarzaniem