Odtwarzanie muzyki

W widoku Muzyka można odtwarzać utwory z kolekcji muzyki na komputerze. Odtwarzać można utwory w wykonaniu wybranego artysty, z wybranego albumu lub z utworzonej przez siebie listy odtwarzania.

Więcej o przeglądaniu utworów na komputerze lub w urządzeniu przeczytasz w temacie Przeglądanie muzyki.

Aby odtwarzać utwory z kolekcji muzyki:

  1. W obszarze nawigacji wybierz Fonoteka. W obszarze wyświetlania pozycji pojawią się nazwy wszystkich należących do kolekcji muzyki albumów lub wykonawców.

  2. Aby przełączać się z trybu wykonawcy na tryb albumu lub odwrotnie, klikaj przyciski w górnej części obszaru wyświetlania pozycji.

  3. Aby odtworzyć utwory w wykonaniu wybranego artysty lub utwory z określonego albumu, w obszarze wyświetlania pozycji wybierz nazwę wykonawcy lub nazwę albumu.

  4. Aby rozpocząć odtwarzanie, w obszarze treści dwukrotnie kliknij żądany utwór. Po zakończeniu wybranego utworu rozpocznie się odtwarzanie kolejnego utworu z obszaru treści.

 

Ovi Nokia Help tip Odtwarzanie muzyki Wskazówka:

Odtwarzać możesz również utwory z listy odtwarzania w swojej kolekcji muzyki. Aby to zrobić, w obszarze nawigacji kliknij nazwę żądanej listy odtwarzania. Gdy zawarte na liście odtwarzania utwory pojawią się w obszarze treści, kliknij dwukrotnie jakiś utwór, aby rozpocząć odtwarzanie tej listy.

 

Przetasowywanie utworów

Aby urozmaicić sobie wrażenia słuchowe, utwory muzyczne możesz przetasować. Innymi słowy, możesz sprawić, że utwory będą odtwarzane w kolejności losowej. Aby włączyć funkcję tasowania utworów, podczas odtwarzania muzyki wybierz Edycja > Przetasuj. Począwszy od następnego utworu, słuchać będziesz utworów odtwarzanych w kolejności losowej. Przetasować możesz utwory z jednego tylko albumu, lub wybierając Fonoteka, przetasować możesz utwory z całej kolekcji.

Sterowanie odtwarzaniem

Do sterowania odtwarzaniem (np. do regulacji siły głosu i do przeskakiwana na poprzedni lub następny utwór) służą przyciski w obszarze odtwarzacza, czyli w dolnym prawym rogu okna programu Nokia Ovi Suite. Jest tam też wyświetlacz czasu odtwarzania, na którym można sprawdzić czas trwania utworu, czas liczony od początku odtwarzania i czas, jaki pozostał do końca odtwarzania. Więcej informacji zawiera temat Sterowanie odtwarzaniem.

Ovi Nokia Help tip Odtwarzanie muzyki Wskazówka:

Podczas odtwarzania muzyki możesz dwukrotnie kliknąć okładkę albumu widoczną w obszarze odtwarzacza. Pozwoli Ci to w trybie albumów przejrzeć zawartość swojej kolekcji muzyki. Aktualnie odtwarzany utwór będzie podświetlony.

Ovi Nokia Help info Odtwarzanie muzyki Uwaga:

Gdy podczas słuchania muzyki włączysz odtwarzanie filmu, odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie wstrzymane.

Jeśli pojawią się problemy z odtwarzaniem muzyki, ich przyczyną może być brak licencji DRM. Więcej informacji zawiera temat Odtwarzanie licencji na muzykę po aktualizacji oprogramowania urządzenia.

Odtwarzanie muzyki