Kopiowanie muzyki z urządzenia

Z urządzenia do komputera można kopiować wybrane utwory, całe albumy i listy odtwarzania.

 

Ovi Nokia Help info Kopiowanie muzyki z urządzenia Uwaga:

Do kopiowania muzyki między urządzeniem i komputerem zaleca się używanie połączenia przez kabel USB. W zależności od urządzenia mobilnego, użyj trybu Nokia Ovi Suite (lub PC Suite), jeśli urządzenie wybiera go automatycznie, lub wybierz tryb transferu multimediów. Wtedy licencje DRM, które są potrzebne do odtwarzania utworów chronionych przed kopiowaniem, zostaną przesłane wraz z utworami. Przesyłanie muzyki przez połączenie Bluetooth jest wolniejsze, a licencje DRM na utwory nie są wtedy przesyłane. W takim przypadku, przy następnym odtwarzaniu utworów w urządzeniu, licencje DRM zostaną sprawdzone za pośrednictwem sieci komórkowej.

Pojawienie się powiadomienia o konieczności zmiany trybu USB urządzenia oznacza, że kopiowane utwory są chronione mechanizmem DRM.

 

Aby skopiować muzykę z urządzenia na komputer:

  1. Wybierz w obszarze urządzeń pozycję Fonoteka. Wyświetlona zostanie lista z kolekcją muzyki w urządzeniu.

  2. Podświetl jeden lub kilka utworów bądź cały album.

  3. Wybierz opcję Narzędzia > Kopiuj do komputera.
    LUB
    Kliknij prawym przyciskiem wybrane pozycje i wybierz
    Kopiuj do komputera.

 

Ovi Nokia Help tip Kopiowanie muzyki z urządzenia Wskazówki:

Całą muzykę z urządzenia możesz łatwo skopiować do komputera. W tym celu wybierz w obszarze urządzeń pozycję Fonoteka i kliknij Narzędzia > Kopiuj do komputera.

Aby skopiować całą listę odtwarzania, zaznacz nazwę listy w widoku Fonoteka i wybierz Narzędzia > Kopiuj do komputera. Kopiowanie z listy odtwarzania pojedynczych utworów nie jest możliwe.

Kopiowanie muzyki z urządzenia