Kopiowanie muzyki do urządzenia

Z komputera do urządzenia można kopiować wybrane utwory, cały album lub listę odtwarzania. Muzyka jest kopiowana do pamięci preferowanej, którą można ustawić w opcjach programu Nokia Ovi Suite. Upewnij się, że wybrano pamięć, w której jest najwięcej wolnego miejsca. Aby sprawdzić, która pamięć jest w użyciu, lub zmienić ustawienie, wybierz Narzędzia > Opcje. Wybierz kartę Moje urządzenia i jako wartość ustawienia Pamięć preferowana wskaż najlepszą z dostępnych opcji.

Ovi Nokia Help info Kopiowanie muzyki do urządzenia Uwaga:

Do kopiowania muzyki między urządzeniem i komputerem zaleca się używanie połączenia przez kabel USB. W zależności od urządzenia mobilnego, użyj trybu Nokia Ovi Suite (lub PC Suite), jeśli urządzenie wybiera go automatycznie, lub wybierz tryb transferu multimediów. Wtedy licencje DRM, które są potrzebne do odtwarzania utworów chronionych przed kopiowaniem, zostaną przesłane wraz z utworami. Przesyłanie muzyki przez połączenie Bluetooth jest wolniejsze, a licencje DRM na utwory nie są wtedy przesyłane. W takim przypadku, przy następnym odtwarzaniu utworów w urządzeniu, licencje DRM zostaną sprawdzone za pośrednictwem sieci komórkowej.

Pojawienie się powiadomienia o konieczności zmiany trybu USB urządzenia oznacza, że kopiowane utwory są chronione mechanizmem DRM.

Aby skopiować do urządzenia poszczególne utwory lub album:

 1. W obszarze nawigacji wybierz Fonoteka. W zależności od wybranego trybu, w obszarze wyświetlania pozycji widoczna będzie lista wszystkich wykonawców lub albumów w kolekcji muzyki.

 2. W obszarze wyświetlania pozycji zaznacz żądanego wykonawcę lub album. Utwory tego wykonawcy lub z tego albumu zostaną wyświetlone na liście w obszarze treści.

 3. W obszarze treści zaznacz utwory, które chcesz skopiować do urządzenia.

 4. Wybierz opcję Narzędzia > Kopiuj do urządzenia.
  LUB
  Przeciągnij utwory do urządzenia wyświetlanego w dolnym lewym rogu programu Nokia Ovi Suite.

 

Aby skopiować do urządzenia listę odtwarzania:

 1. Kliknij w obszarze nawigacji żądaną listę odtwarzania.

 2. Jeśli chcesz zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, zrób to przed skopiowaniem listy odtwarzania do urządzenia. Po skopiowaniu listy odtwarzania nie można zmienić kolejności utworów.

 3. Wybierz opcję Narzędzia > Kopiuj do urządzenia.
  LUB
  Przeciągnij listę odtwarzania do urządzenia wyświetlanego w dolnym lewym rogu programu Nokia Ovi Suite.

 

Ovi Nokia Help info Kopiowanie muzyki do urządzenia Uwaga:

Aby widzieć w urządzeniu skopiowaną muzykę, konieczne może być odświeżenie fonoteki w urządzeniu.

 

Jeśli pojawi się komunikat, że nie udało się skopiować utworów, prawdopodobną tego przyczyną może być nieudana instalacja sterownika WPD w urządzeniu. Sprawdź instrukcje w temacie Rozwiązywanie problemów z przeglądaniem i kopiowaniem muzyki.

Ovi Nokia Help tip Kopiowanie muzyki do urządzenia Wskazówka:

Utwory można też przeciągać do urządzenia z programu Eksplorator Windows.

Kopiowanie muzyki do urządzenia