Otwieranie widoku Muzyka

Aby otworzyć widok Muzyka, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij obszar Muzyka w widoku startowym programu Nokia Ovi Suite.

  • Kliknij ikonę Muzyka na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite .

  • Wybierz z menu opcję Widok > Przejdź do > Muzyka.

 

Po otwarciu widoku Muzyka w obszarze wyświetlania pozycji widoczne są wszystkie albumy lub wykonawcy, a w obszarze treści widoczne są wszystkie utwory z kolekcji muzyki na komputerze. Utwory są wyświetlane według nazwy wykonawcy lub albumu, w zależności od wybranego trybu. Te dwa tryby można przełączać, klikając przyciski w górnej części obszaru wyświetlania pozycji. Dwukrotne kliknięcie utworu powoduje jego odtworzenie.

Gdy pierwszy raz otworzysz widok Muzyka, kolekcja muzyki zawierać będzie wszystkie utwory z folderu Moja muzyka na komputerze. Jeśli przechowujesz muzykę w innych folderach na komputerze, możesz je dodać do folderów obserwowanych. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w temacie Dodawanie muzyki z komputera.

Aby przeglądać muzykę przechowywaną w urządzeniu, w obszarze urządzeń wybierz Fonoteka.

Ovi Nokia Help info Otwieranie widoku Muzyka Uwaga:

Podczas odtwarzania danych urządzenia we wszystkich widokach programu Nokia Ovi Suite obszar urządzenia jest zamknięty. Ma to na celu zapobiegnięcie ewentualnej awarii urządzenia podczas tego procesu.

 

Więcej informacji o przeglądaniu utworów muzycznych zawiera temat Przeglądanie kolekcji muzyki.

Pamiętaj, że utwory muszą mieć formaty audio obsługiwane przez program Nokia Ovi Suite. Więcej informacji zawiera temat Formaty plików audio.

Otwieranie widoku Muzyka