Dodawanie muzyki z komputera

Jeśli chcesz dodać muzykę z komputera, masz do wyboru następujące możliwości:

  • Możesz dodać utwory lub foldery z komputera.

  • Można dodać foldery obserwowane, które program Nokia Ovi Suite będzie regularnie skanować w poszukiwaniu nowych utworów i automatycznie je dodawać do kolekcji muzyki. Foldery te mogą znajdować się tylko na lokalnych dyskach twardych komputera, a nie na zewnętrznym dysku twardym ani dysku sieciowym. Folder Moja muzyka na komputerze jest automatycznie dołączany do listy folderów obserwowanych. Skanowanie odbywa się jedynie podczas działania programu Nokia Ovi Suite.

 

Aby do kolekcji muzyki dodać utwory lub foldery:

  1. Wybierz Plik > Dodaj pliki do kolekcji lub Plik > Dodaj folder do kolekcji.

  2. Odszukaj utwory lub folder z utworami, które chcesz dodać do kolekcji muzyki.

  3. Kliknij OK.

 

Aby foldery obserwowane dodać do kolekcji muzyki lub je z niej usunąć:

  1. Wybierz Plik > Dodaj foldery obserwowane.

  2. Wybierz na komputerze te foldery, które zawierają utwory muzyczne. Ewentualnie usuń zaznaczenie folderów z muzyką, której nie chcesz dodać do programu Nokia Ovi Suite. Aby dodać folder z muzyką, którego nie ma na liście, kliknij Dodaj folder.

  3. Kliknij OK.

 

Ovi Nokia Help tip Dodawanie muzyki z komputera Wskazówka:

Foldery obserwowane można przeglądać i zmieniać również w menu Narzędzia > Opcje > Muzyka.

 

Zobacz również:

Formaty plików audio

Usuwanie muzyki

Dodawanie muzyki z komputera