Rozwiązywanie problemów z połączeniem kablowym

Jeśli nie powiedzie się podłączenie urządzenia za pomocą kabla USB:

  • Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony i czy w urządzeniu został wybrany tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite) USB.  W tym celu przejdź do Ustawienia > Możliwości połączeń lub Połączenie (w zależności od terminu używanego w urządzeniu) i sprawdź, czy dla połączenia kablowego USB wybrany został tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite).

  • Odłącz kabel od urządzenia i podłącz go ponownie. Jeśli Twoje urządzenie nie zostanie jeszcze wykryte, odłącz kabel, ponownie uruchom komputer i urządzenie, i ponów próbę.

  • Sprawdź, czy używasz oryginalnego kabla Nokia i czy ten kabel jest odpowiedniego typu dla urządzenia. Informacje o obsługiwanych typach kabli USB znajdziesz w temacie Wymagania systemowe.

 

Więcej szczegółów dotyczących wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem kablowym