Rozwiązywanie problemów z połączeniami Bluetooth

Nie można wybrać połączenia Bluetooth

Opcja korzystania z połączeń Bluetooth może być wyłączona. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy mogą być następujące:

  • Na komputerze nie zainstalowano odpowiedniego sprzętu lub oprogramowania Bluetooth. Aby sprawdzić, jakie wersje oprogramowania Bluetooth są zainstalowane na komputerze, kliknij Pomoc > Nokia Ovi Suite – informacje > Informacje o systemie. Listę wersji oprogramowania Bluetooth obsługiwanego w programie Nokia Ovi Suite znajdziesz w temacie Wymagania systemowe.

  • Oprogramowanie Bluetooth na komputerze zostało wyłączone.

  • Radio Bluetooth na komputerze zostało wyłączone.

 

Sprawdź to i wprowadź niezbędne poprawki, zanim ponowisz próbę połączenia urządzenia przez Bluetooth.

Nie znaleziono urządzenia mobilnego

Brak urządzenia na liście urządzeń Bluetooth może wynikać z następujących przyczyn:

  • Funkcja Bluetooth nie została włączona w ustawieniach Bluetooth urządzenia.

  • Urządzenie pozostaje niewidoczne dla innych urządzeń Bluetooth.

 

Aby dokonać edycji ustawień Bluetooth urządzenia, przejdź do opcji Ustawienia > Możliwości połączeń lub Połączenie (w zależności od terminu używanego w urządzeniu). Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź, czy urządzenie jest widziane przez inne urządzenia Bluetooth. Następnie kliknij Wyszukaj ponownie.

 

Rozwiązywanie problemów z połączeniami Bluetooth