Omówienie możliwości połączeń

Jeśli z komputerem połączone jest urządzenie mobilne firmy Nokia, za pomocą programu Nokia Ovi Suite można wykonywać następujące czynności:

 • regularnie uaktualniać kontakty w urządzeniu i na komputerze;

 • kopiować wszystkie wiadomości z urządzenia mobilnego do komputera;

 • kopiować zdjęcia, filmy i utwory muzyczne między urządzeniem mobilnym a komputerem;

 • tworzyć kopie zapasowe danych z urządzenia, aby nie obawiać się utraty ważnych wiadomości, cennych informacji kontaktowych czy też ulubionych utworów.

 

Gdy po zainstalowaniu Nokia Ovi Suite pierwszy raz uruchomisz ten program, wykonaj poniższe kroki w celu połączenia urządzenia mobilnego z komputerem.

Kroki łączenia urządzenia z komputerem:

 1. Połącz urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB lub z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.

  W przypadku połączenia Bluetooth konieczne może być zainstalowanie na komputerze sterowników modemu Bluetooth.

  Konieczne może być także zainstalowanie dodatkowego oprogramowana w urządzeniu mobilnym. Takie oprogramowanie jest potrzebne do zapewnienia aktualności wiadomości, kontaktów i zakładek w urządzeniu i na komputerze. Jeśli pojawi się pytanie o zgodę na instalację tego oprogramowania, odpowiedz na nie pozytywnie. Instalacja sterowników modemu Bluetooth i oprogramowania dodatkowego zależy od używanego modelu urządzenia. Jeśli anulujesz instalację lub gdy ta się nie powiedzie, zostanie ona później automatycznie wznowiona.

  1. Zaloguj się na koncie Nokia, jeśli już je posiadasz, lub jeśli informacje o koncie użytkownika zostały już pobrane z urządzenia.
   LUB
   Utwórz konto Nokia.
   Z konta Nokia możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy usług Ovi, na przykład skorzystać z usługi Nokia Mapy do wyznaczenia trasy podróży.

   

   

  Jeśli to możliwe, zalecane jest korzystanie z kablowego połączenia USB. Takie połączenie zapewnia szybszy transfer danych i jest łatwiejsze w użyciu niż połączenie Bluetooth. Korzystanie z kabla USB jest zalecane zwłaszcza w przypadku przenoszenia z urządzenia do komputera wielu zdjęć lub filmów (lub wielu plików muzycznych z komputera do urządzenia).

  Ovi Nokia Help info Omówienie możliwości połączeń Uwaga:

  Nie wszystkie modele urządzeń mobilnych obsługują zarówno połączenie kablowe USB, jak i bezprzewodowe połączenie Bluetooth. Więcej na temat obsługiwanych typów połączeń znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

  Jeśli wystąpi problem z ustanowieniem połączenia określonego typu między urządzeniem a komputerem, wybierz inny typ połączenia, który jest dostępny i obsługiwany przez urządzenie.

  Jeśli oprogramowanie Bluetooth zostało wyłączone na komputerze przed rozpoczęciem korzystania z programu Nokia Ovi Suite, oprogramowanie to będzie wyłączone również w programie Nokia Ovi Suite. Aby móc połączyć urządzenie z komputerem za pośrednictwem technologii Bluetooth w programie Nokia Ovi Suite, włącz najpierw oprogramowanie Bluetooth na komputerze.

  W przypadku gdy urządzenie będzie podłączone jednocześnie za pomocą kabla USB i bezprzewodowej technologii Bluetooth, program Nokia Ovi Suite automatycznie użyje połączenia USB, ponieważ jest szybsze i bardziej niezawodne. Jeśli kabel zostanie odłączony od urządzenia lub komputera, program Nokia Ovi Suite zacznie używać bezprzewodowego połączenia Bluetooth. W obszarze urządzenia można sprawdzić typ bieżącego połączenia.

   

  W dowolnym momencie można zainicjować współpracę innych urządzeń z programem Nokia Ovi Suite. Podłącz nowe urządzenie do komputera, wybierając w programie Nokia Ovi Suite Narzędzia > Dodaj nowe urządzenie.

   

  Zobacz również:

  Wymagania systemowe

  Informacje o łączeniu urządzenia za pomocą kabla USB

  Informacje o łączności Bluetooth

  Informacje o łączeniu urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth

  Informacje o tworzeniu konta Nokia

  Omówienie możliwości połączeń