Informacje o tworzeniu konta Nokia

Posiadając konto Nokia, możesz korzystać z szerokiego wachlarza usług Ovi, na przykład:

  • trafiać tam, gdzie zechcesz, posługując się aplikacją Nokia Mapy,

  • pobierać do urządzenia mobilnego nowe aplikacje i materiały z lokalnego Ovi Sklepu,

  • bezpiecznie przechowywać i aktualizować kontakty i dane kalendarza oraz tworzyć ich kopie zapasowe,

  • mieć dostęp do darmowego konta e-mail i używać go w urządzeniu i w internecie.

 

Więcej o usługach Ovi znajdziesz pod adresem http://www.ovi.com.

Więcej na temat praktyk w zakresie wykorzystania danych osobowych przeczytasz w warunkach korzystania z usług Ovi i w zasadach ochrony prywatności. W tym celu wybierz Narzędzia > Opcje i przejdź na kartę Konto Nokia.

Konto Nokia można utworzyć po pierwszym podłączeniu urządzenia mobilnego do komputera.

Ovi Nokia Help tip Informacje o tworzeniu konta Nokia Wskazówka:

Tworzenie konta Nokia przy pierwszym podłączaniu urządzenia do komputera jest opcjonalne. Konto można również utworzyć w późniejszym terminie. Aby to zrobić, najpierw na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite kliknij Zaloguj się. Pamiętaj, że do utworzenia konta Nokia lub zalogowania się na nim niezbędne jest aktywne połączenie internetowe.

Tworząc konto Nokia, zwróć uwagę na następujące etapy:

  • Z rozwijanej listy krajów wybierz swoją lokalizację. Wówczas w widoku startowym programu Nokia Ovi Suite zobaczysz rekomendacje co do utworów muzycznych i aplikacji oferowanych przez lokalny Ovi Sklep. Aby później sprawdzić i ewentualnie zmienić informacje o lokalizacji, wybierz Narzędzia > Opcje i przejdź na kartę Konto Nokia.

  • Prosimy Cię o podanie daty urodzenia. A to dlatego, że jeśli dziecko chce utworzyć konto Nokia, rodzice dziecka muszą wyrazić zgodę na utworzenie takiego konta. Twoja data urodzenia nie zostanie użyta do żadnych innych celów ani też przekazana osobom trzecim.

  • Nazwa użytkownika konta Nokia, które utworzysz, będzie używana jako adres e-mail w usłudze Ovi Poczta. Podczas gdy tworzyć będziesz konto Nokia, darmowy adres e-mail zostanie automatycznie dla Ciebie zarezerwowany. Z usługi Ovi Poczta możesz korzystać w urządzeniu i w internecie.

  • Otrzymywać będziesz porady i oferty poczty elektronicznej i telefonii komórkowej. Aby później z tego zrezygnować, zmień ustawienia urządzenia lub w witrynie Ovi.com zmień profil swojego konta Nokia.

 

Ovi Nokia Help tip Informacje o tworzeniu konta Nokia Wskazówka:

Aby po zalogowaniu się wyświetlić szczegóły konta Nokia, na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite kliknij strzałkę obok swojej nazwy użytkownika konta Nokia i wybierz opcję Szczegóły konta. W oknie przeglądarki otworzy się strona internetowa konta Nokia, na której można zobaczyć i zmienić na przykład własne informacje kontaktowe. Aby zmodyfikować opcje konta, na przykład zmienić hasło, wybierz łącze Opcje konta. Spowoduje to otwarcie karty Konto Nokia w opcjach programu Nokia Ovi Suite.

Informacje o tworzeniu konta Nokia