Informacje o łączności Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia połączenie urządzenia mobilnego z funkcją łączności Bluetooth na komputerze.

Tworzenie powiązania urządzeń

Utworzenie powiązania między urządzeniami jest konieczne przy pierwszym nawiązywaniu połączenia między urządzeniem firmy Nokia a komputerem wyposażonym w technologię Bluetooth. Powiązanie oznacza uaktywnienie komunikacji między dwoma urządzeniami Bluetooth (na przykład między urządzeniem mobilnym a komputerem), dzięki czemu mogą one wymieniać dane między sobą. Tworzenie powiązania przeprowadza się za pomocą hasła numerycznego. Można użyć losowego hasła wygenerowanego przez program Nokia Ovi Suite. Hasło zostanie użyte tylko raz, a więc nie trzeba go zapamiętywać.

Przy pierwszym uaktywnieniu łączności Bluetooth w urządzeniu mobilnym może pojawić się monit o nadanie nazwy urządzeniu (zależy to od używanego modelu urządzenia). Będzie ona używana przy każdorazowym tworzeniu powiązania między urządzeniem a komputerem oraz widoczna dla innych użytkowników urządzeń Bluetooth.

Zobacz również:

Wymagania systemowe

Informacje o łączeniu urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth

Informacje o łączności Bluetooth