Informacje o łączeniu urządzenia za pomocą kabla USB

Przy łączeniu urządzenia mobilnego z komputerem za pomocą kabla USB należy zwrócić uwagę, czy w urządzeniu wybrany został właściwy tryb USB. Wyboru można dokonać spośród kilku trybów USB. Aby umożliwić współpracę urządzenia z programem Nokia Ovi Suite, wybierz tryb USB o nazwie Nokia Ovi Suite (lub PC Suite).

Z programu Nokia Ovi Suite można korzystać jedynie w trybie USB o nazwie Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Gdy program Nokia Ovi Suite jest włączony, a w urządzeniu zostanie wybrany tryb pamięci masowej, program Nokia Ovi Suite automatycznie spróbuje zmienić tryb USB na Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). W przypadku niektórych modeli urządzeń automatyczna zmiana trybu USB może nie działać.

Ovi Nokia Help tip Informacje o łączeniu urządzenia za pomocą kabla USB Wskazówka:

Jeśli chcesz korzystać z trybu USB pamięci masowej, na przykład używać programu innego niż Nokia Ovi Suite, nie możesz mieć w tym samym czasie uruchomionego programu Nokia Ovi Suite. Aby wyłączyć program Nokia Ovi Suite, wybierz Plik > Zakończ. Gdy zakończysz korzystanie z trybu USB pamięci masowej, zmień go na Nokia Ovi Suite (lub PC Suite) i ponownie otwórz program Nokia Ovi Suite.

 

Informacje o obsługiwanych typach kabli USB znajdziesz w temacie Wymagania systemowe.

W celu wybrania trybu USB wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wybranie trybu USB było konieczne przy każdym połączeniu urządzenia z komputerem, po pojawieniu się monitu o wybranie trybu USB wybierz tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite).

  • Aby ustawić tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite) jako domyślny tryb USB urządzenia, w zależności od terminu używanego w urządzeniu przejdź do Ustawienia > Łączność lub Połączenia, po czym w pozycji Kabel USB wybierz tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Dzięki temu nie trzeba będzie wybierać właściwego trybu przy każdym łączeniu urządzenia z komputerem. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich modeli urządzeń.

 

Więcej szczegółów dotyczących wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Ovi Nokia Help info Informacje o łączeniu urządzenia za pomocą kabla USB Uwaga:

Zawsze sprawdzaj, czy z programem Nokia Ovi Suite używane są oryginalne kable firmy Nokia. Sprawdź etykietę kabla.

Informacje o łączeniu urządzenia za pomocą kabla USB