Informacje o podłączaniu urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth

Przed połączeniem urządzenia za pośrednictwem bezprzewodowej technologii Bluetooth:

  • Na komputerze musi być zainstalowany sprzęt i oprogramowanie Bluetooth. Listę wersji oprogramowania Bluetooth obsługiwanego w pakiecie Nokia Ovi Suite znajdziesz w temacie Wymagania systemowe. Aby sprawdzić, jakie wersje oprogramowania Bluetooth są zainstalowane na komputerze, kliknij Pomoc > Nokia Ovi Suite – informacje > Informacje o systemie.

  • Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w komputerze.

  • Zmodyfikuj ustawienia Bluetooth w urządzeniu mobilnym. W tym celu przejdź do opcji Ustawienia > Możliwości połączeń lub Połączenie (w zależności od terminu używanego w urządzeniu). Włącz funkcję Bluetooth i sprawdź, czy urządzenie jest widziane przez inne urządzenia Bluetooth. Dzięki temu inne urządzenia Bluetooth, takie jak komputer, będą mogły odszukać urządzenie mobilne i nawiązać z nim połączenie. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Informacje o łączeniu urządzenia przy użyciu technologii Bluetooth