Usuwanie i przywracanie kontaktów

Kontakty można usuwać zarówno z urządzenia, jak i z komputera. Można również przywracać kontakty zapisane wcześniej na komputerze.

 

Aby usunąć kontakt z urządzenia:

 1. W obszarze urządzeń wybierz grupę Wszystkie.

 2. W obszarze wyświetlania pozycji wybierz jeden lub kilka kontaktów do usunięcia. Aby wybrać sąsiednie kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni kontakt. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj dodatkowe kontakty.

  1. Wybierz Edycja > Usuń.

  2. W otwartym oknie dialogowym kliknij Tak.

  Kontakt zostanie trwale usunięty z urządzenia i z grup kontaktów, do których należał.

   

  Aby usunąć kontakt z komputera:

  1. W obszarze nawigacji wybierz Wszystkie.

  2. W obszarze wyświetlania pozycji wybierz jeden lub kilka kontaktów do usunięcia. Aby wybrać sąsiednie kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni kontakt. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj dodatkowe kontakty.

  1. Kliknij prawym przyciskiem i z otwartego menu wybierz Usuń. Kontakt zostanie usunięty z listy wszystkich kontaktów oraz z grup kontaktów, do których należał, i zostanie przeniesiony do folderu Kontakty usunięte.

  2. W obszarze nawigacji wybierz folder Kontakty usunięte. Pojawi się lista kontaktów znajdujących się aktualnie w folderze Kontakty usunięte.

  3. Wybierz kontakt, który chcesz usunąć.

  4. Kliknij prawym przyciskiem i z otwartego menu wybierz Usuń. Aby usunąć wszystkie kontakty jednocześnie, w obszarze nawigacji kliknij prawym przyciskiem folder Kontakty usunięte i z otwartego menu wybierz Opróżnij folder Kontakty usunięte.

  Kontakt zostanie trwale usunięty z komputera.

  Ovi Nokia Help tip Usuwanie i przywracanie kontaktów Wskazówka:

  Kontakty można również trwale usuwać, zaznaczając je w obszarze wyświetlania pozycji i naciskając klawisze Shift+Delete.

   

  Aby przywrócić kontakt na komputerze:

  1. W obszarze nawigacji wybierz folder Kontakty usunięte. Pojawi się lista kontaktów znajdujących się aktualnie w folderze Kontakty usunięte.

  2. W obszarze wyświetlania pozycji wybierz te kontakty, które chcesz przywrócić. Aby wybrać sąsiednie kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij ostatni kontakt. Aby wybrać niesąsiadujące ze sobą kontakty, kliknij pierwszy kontakt, następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj dodatkowe kontakty.
   LUB

   Jeśli chcesz przywrócić wszystkie usunięte kontakty, wybierz Edycja > Przywróć wszystko.

  3. Kliknij prawym przyciskiem i z otwartego menu wybierz Przywróć.
   Kontakt zostanie przeniesiony na listę wszystkich kontaktów oraz do grup kontaktów, do których wcześniej należał.

  Ovi Nokia Help info Usuwanie i przywracanie kontaktów Uwaga:

  Jeśli przeniesiesz kontakt z folderu Kontakty usunięte do grupy, do której wcześniej nie należał, informacje o tym kontakcie zostaną usunięte ze wszystkich pozostałych grup, do których należał przed jego usunięciem. Zobacz również temat Grupowanie kontaktów.

  Usuwanie i przywracanie kontaktów