Tworzenie kontaktów

Aby utworzyć kontakt:

 1. Wybierz grupę Wszystkie w obszarze nawigacji.

 2. W obszarze wyświetlania pozycji kliknij opcję Utwórz kontakt. W trybie edycji otwarty zostanie nowy, pusty kontakt.

 3. W trybie edycji wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Wypełnij wymagane szczegóły kontaktu.

  • Jeśli kontakt ma więcej niż jeden numer telefonu, wybierz spośród nich preferowany, zaznaczając odpowiedni przycisk radiowy na końcu pola numeru.

  • Dodaj nowe szczegóły, klikając opcję Dodaj [żądane szczegóły kontaktu], lub, jeśli to możliwe, usuń szczegóły, klikając przycisk usuwania na końcu pola szczegółów.

  • Dodaj lub usuń obraz kontaktu, klikając opcję Dodaj lub Usuń. Obraz możesz też przeciągnąć lub skopiować z innej lokalizacji. Przeciągnięcie lub skopiowanie obrazu jest możliwe również poza trybem edycji. Obsługiwane formaty obrazów to: *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.gif, *.bmp i *.png.

  • Zmień obraz kontaktu, klikając opcję Zmień.

  • Zmień etykietę szczegółu kontaktu, klikając tę etykietę i wybierając inną z otwartego w ten sposób menu rozwijanego.

 4. Kliknij przycisk Zapisz. Nowy kontakt zostanie zapisany, a tryb edycji — zamknięty.

 

Ovi Nokia Help info Tworzenie kontaktów Uwaga:

Podczas przeglądania kontaktu wyświetlane są tylko te pola szczegółów, które zawierają informacje.

 

Nowe kontakty można synchronizować z urządzeniem i komputerem, klikając przycisk Synchronizuj kontakty. Więcej o synchronizowaniu kontaktów znajdziesz w temacie Informacje o synchronizowaniu kontaktów.

Ovi Nokia Help tip Tworzenie kontaktów Wskazówka:

Jeśli chcesz utworzyć kontakt z niemal identycznymi informacjami jak już istniejący (tak jak w przypadku zapisywania informacji kontaktowych obojga małżonków), otwórz kontakt w okienku treści lub w trybie edycji, kliknij w pustym obszarze prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Utwórz duplikat kontaktu.

Zobacz również:

Edytowanie kontaktów

Grupowanie kontaktów

Tworzenie kontaktów