Synchronizowanie kontaktów

Synchronizacja oznacza aktualizację danych między różnymi lokalizacjami, np. między urządzeniem a pakietem Nokia Ovi Suite, dzięki czemu w każdej z nich będą znajdowały się identyczne dane. Synchronizując kontakty, możesz mieć je zawsze aktualne w urządzeniu, w programie Nokia Ovi Suite i w oprogramowaniu do zarządzania danymi (na przykład Microsoft Outlook). Co więcej, synchronizowanie kontaktów w pakiecie Nokia Ovi Suite zabezpiecza je na wypadek utraty urządzenia.

Ovi Nokia Help info Synchronizowanie kontaktów Uwaga:

Aby można było synchronizować kontakty między urządzeniem i inną lokalizacją synchronizacji, kontakty w urządzeniu muszą być przechowywane w pamięci urządzenia, a nie na karcie SIM. Zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia, aby dowiedzieć się, jak przenieść lub skopiować kontakty z karty SIM do pamięci urządzenia.

W wyniku synchronizacji kontaktów między urządzeniem a pakietem Nokia Ovi Suite kontakty z urządzenia są przechowywane w pakiecie Nokia Ovi Suite. Jeśli kontakty z innego urządzenia zostaną zsynchronizowane z programem Nokia Ovi Suite, kontakty z pierwszego urządzenia są także synchronizowane z aktualnie połączonym urządzeniem.

Jeśli do synchronizacji zawartych w urządzeniu kontaktów używasz już programu Nokia Ovi Suite, w celu uniknięcia tworzenia duplikatów nie używaj do tego żadnych innych aplikacji, na przykład Mail for Exchange.

Jeśli z programem Nokia Ovi Suite połączonych jest jednocześnie kilka urządzeń, po kliknięciu opcji Synchronizuj kontakty synchronizowane będą jedynie kontakty z aktualnie aktywnego urządzenia (tj. urządzenia wybranego aktualnie w obszarze urządzeń).

Aby zsynchronizować kontakty w urządzeniu z zapisanymi na komputerze:

  • Jeśli masz otwarty widok startowy programu Nokia Ovi Suite, kliknij Synchronizuj w obszarze Kontakty tego widoku.

  • Jeśli masz otwarty widok Kontakty programu Nokia Ovi Suite, kliknij Synchronizuj kontakty w obszarze urządzeń.

Ovi Nokia Help tip Synchronizowanie kontaktów Wskazówka:

Możesz też sprawić, żeby kontakty były synchronizowane automatycznie po każdym połączeniu urządzenia z komputerem. W tym celu przejdź do Narzędzia > Opcje > Synchronizacja urządzenia , aby zmodyfikować opcje synchronizacji z urządzeniem.

Po zakończeniu synchronizacji, klikając w obszarze treści grupę Ostatnio zaktualizowane możesz sprawdzić, które kontakty zostały zmienione w programie Nokia Ovi Suite, a które do niego skopiowane. Grupa „Ostatnio zaktualizowane” zawiera kontakty zaktualizowane najdalej dwa tygodnie temu.

Ovi Nokia Help info Synchronizowanie kontaktów Uwaga:

Nazwy grupy inteligentnej nie można zmieniać, nie można też edytować ani usuwać tej grupy.

Zobacz również:

Modyfikowanie opcji synchronizacji kontaktów

Informacje o synchronizacji

 

Synchronizowanie kontaktów