Modyfikowanie opcji synchronizacji kontaktów

Aby zmodyfikować opcje synchronizacji kontaktów:

 1. Przejdź do Narzędzia > Opcje lub w obszarze urządzeń kliknij prawym przyciskiem obraz urządzenia i wybierz Opcje urządzenia [nazwa urządzenia].

 2. Przejdź do karty Synchronizacja urządzenia i z menu rozwijanego wybierz urządzenie, którego opcje synchronizacji chcesz zmodyfikować. Jeśli z komputerem połączone jest tylko jedno urządzenie, zostanie ono wybrane automatycznie.

 3. Wybierz kontakty, które chcesz zsynchronizować.

 4. Wybierz Więcej opcji, przejdź do karty Kontakty i wybierz oprogramowanie do zarządzania danymi, z którym chcesz synchronizować kontakty. Jeśli na komputerze zainstalowana jest tylko jedna taka aplikacja, zostanie ona wybrana automatycznie i nie pojawi się żadna inna opcja.

 1. Domyślny profil użytkownika oprogramowania do zarządzania danymi oraz folder kontaktów są automatycznie wybierane do wykorzystania w synchronizacji. Aby je zmienić, kliknij Zmień.

Jeśli jeszcze nie ustawiono profilu użytkownika programu do zarządzania danymi ani też synchronizowanych wcześniej folderów, kliknij Wybierz profil i folder, aby teraz dokonać tych wyborów.

Ovi Nokia Help tip Modyfikowanie opcji synchronizacji kontaktów Wskazówka:

Jeśli używasz programu Microsoft Outlook Express, możesz wybrać kilka różnych profilów użytkownika do uwzględnienia w synchronizacji. Zauważ, że nie można usunąć zaznaczenia domyślnego profilu i domyślnego folderu.

 1. Zdecyduj, czy chcesz otrzymywać ostrzeżenia, gdy niektóre z kontaktów będą miały być usunięte podczas synchronizacji. Jeśli nie chcesz, aby pojawiało się takie ostrzeżenie, usuń zaznaczenie pola tej opcji i wybierz lepszą dla siebie alternatywę spośród dwóch pozostałych opcji synchronizacji:

  • Synchronizowanie i usuwanie kontaktów: Synchronizuj kontakty między urządzeniem i innymi lokalizacjami, zezwalając na usunięcie tych kontaktów, które zostały już usunięte z jednej lub kilku lokalizacji. Na przykład będzie to usunięcie kontaktu z urządzenia i dwóch innych z oprogramowania do zarządzania danymi. Tak więc, podczas prowadzonej w tej opcji synchronizacji, kontakt usunięty z urządzenia zostanie również usunięty z oprogramowania do zarządzania danymi i z programu Nokia Ovi Suite. Podobnie, dwa kontakty usunięte z oprogramowania do zarządzania danymi zostaną też usunięte z urządzenia i z programu Nokia Ovi Suite.

  • Synchronizowanie bez usuwania kontaktów: Synchronizuj kontakty między wybranymi lokalizacjami, nie pozwalając na usunięcie z innych lokalizacji tych kontaktów, które wcześniej zostały usunięte z jednej lub kilku lokalizacji.

 1. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe.

 

 

Modyfikowanie opcji synchronizacji kontaktów