Sortowanie kontaktów

Aby zmienić porządek sortowania kontaktów, przejdź do Narzędzia >Opcje >Kontakty. W porządku alfabetycznym można sortować wg układu „imię – nazwisko” lub „nazwisko – imię”. Domyślnie kontakty sortowane są wg ich imion.

Porządek sortowania dotyczy również listy kontaktów zapisanych w urządzeniu.

Zobacz również:

Przeglądanie i filtrowanie kontaktów

Grupowanie kontaktów

 

Sortowanie kontaktów