Edytowanie kontaktów

Aby przeprowadzić edycję szczegółów kontaktu:

 1. W obszarze wyświetlania pozycji zaznacz kontakt, który ma zostać poddany edycji. Szczegóły kontaktu zostaną wyświetlone w obszarze treści.

Ovi Nokia Help info Edytowanie kontaktów Uwaga:

Podczas przeglądania kontaktu wyświetlane są tylko te pola szczegółów, które zawierają informacje.

Jeśli niektóre szczegóły kontaktów w urządzeniu mają zdefiniowane własne tytuły, w pakiecie Nokia Ovi Suite są one wyświetlane z tytułami domyślnymi, na przykład Telefon komórkowy (dom) lub Telefon komórkowy (praca). Podczas synchronizowania kontaktów ich tytuły szczegółów są przywracane w urządzeniu tak, jak zostały w nim wprowadzone.

 1. Kliknij dwukrotnie kontakt w obszarze wyświetlania pozycji lub  kliknij opcję Edytujw prawym górnym rogu obszaru treści. Kontakt zostanie otwarty w trybie edycji.

 2. W trybie edycji wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Zmodyfikuj żądane, już istniejące szczegóły kontaktu.

  • Dodaj lub usuń obraz kontaktu, klikając opcję Dodaj lub Usuń. Obraz możesz też przeciągnąć lub skopiować z innej lokalizacji. Przeciągnięcie lub skopiowanie obrazu jest możliwe również poza trybem edycji. Obsługiwane formaty obrazów to: *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.gif, *.bmp i *.png.

  • Zmień obraz kontaktu, klikając opcję Zmień.

  • Zmień etykietę szczegółu kontaktu, klikając tę etykietę i wybierając inną z otwartego w ten sposób menu rozwijanego.

  • Dodaj szczegóły, klikając opcję Dodaj [żądane szczegóły kontaktu], lub, jeśli to możliwe, usuń szczegóły, klikając przycisk usuwania na końcu pola szczegółów.

 3. Kliknij przycisk Zapisz. Modyfikacje zostaną zapisane, a tryb edycji — zamknięty.

 

Zmienione kontakty można synchronizować z urządzeniem i komputerem, klikając przycisk Synchronizuj kontakty. Więcej o synchronizowaniu kontaktów znajdziesz w temacie Informacje o synchronizowaniu kontaktów.

Ovi Nokia Help tip Edytowanie kontaktów Wskazówka:

Jeśli chcesz utworzyć kontakt z niemal identycznymi informacjami jak już istniejący (tak jak w przypadku zapisywania informacji kontaktowych obojga małżonków), otwórz kontakt w okienku treści lub w trybie edycji, kliknij w pustym obszarze prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Utwórz duplikat kontaktu.

Zobacz również:

Tworzenie kontaktów

Grupowanie kontaktów

Edytowanie kontaktów