Przeglądanie i filtrowanie kontaktów

Gdy otworzysz widok Kontakty, zobaczysz je w kolejności alfabetycznej na liście przechowywanej w programie Nokia Ovi Suite. Pierwszy kontakt na liście pokazany jest w obszarze treści. Więcej informacji o sortowaniu kontaktów znajdziesz w temacie Sortowanie kontaktów.

Ovi Nokia Help info Przeglądanie i filtrowanie kontaktów Uwaga:

Gdy kolejny raz otworzysz widok Kontakty, w obszarze treści zobaczysz kontakt, który był ostatnio pokazany przed zamknięciem widoku Kontakty. Tak samo dzieje się, jeśli w programie Nokia Ovi Suite otworzy się widok Wiadomości, a następnie wróci do widoku Kontakty.

 

W opcjach synchronizacji można zdefiniować, czy kontakty mają być automatycznie synchronizowane między urządzeniem a programem Nokia Ovi Suite. Dzięki takiej synchronizacji wszystkie kontakty można przeglądać w jednym miejscu. Więcej szczegółów dotyczących synchronizowania kontaktów zawiera temat Synchronizowanie kontaktów — informacje.

Ovi Nokia Help info Przeglądanie i filtrowanie kontaktów Uwaga:

W wyniku synchronizacji kontaktów między urządzeniem a programem Nokia Ovi Suite kontakty z urządzenia są przechowywane w programie Nokia Ovi Suite. Jeśli kontakty z innego urządzenia zostaną zsynchronizowane z programem Nokia Ovi Suite, kontakty z pierwszego urządzenia są także synchronizowane z aktualnie połączonym urządzeniem.

 

Przeglądanie kontaktów w urządzeniu

Aby przejrzeć kontakty zapisane w urządzeniu, w obszarze urządzeń wybierz Wszystkie . Pojawi się wtedy lista przechowywanych w urządzeniu kontaktów, a pierwszy kontakt na tej liście będzie otwarty.

Jeśli podłączonych urządzeń jest więcej niż jedno, wybierz inne urządzenie w obszarze wyboru urządzeń, aby zobaczyć listę kontaktów z tego urządzenia. Pierwszy kontakt na liście jest wyświetlany jako otwarty.

Filtrowanie kontaktów

Filtrując listę kontaktów widoczną aktualnie w obszarze wyświetlania pozycji, można odszukać i wyświetlić konkretny kontakt. Zacznij wpisywać imię lub nazwisko kontaktu, numer telefonu lub adres e-mail w polu poniżej obszaru wyświetlania pozycji, a w obszarze tym wyświetlone zostaną kontakty pasujące do wprowadzonego tekstu. Aby wyczyścić pole filtrowania kontaktów, kliknij Wyczyść.

Przeglądanie i filtrowanie kontaktów