Otwieranie widoku Kontakty

Aby otworzyć widok Kontakty, kliknij ikonę Kontakty na górnym pasku nawigacyjnym pakietu Nokia Ovi Suite. Po otwarciu widoku Kontakty pojawi się uporządkowana alfabetycznie lista kontaktów zapisanych na komputerze.

Aby przejrzeć kontakty zapisane w urządzeniu, w obszarze urządzeń wybierz Wszystkie. Więcej informacji dotyczących przeglądania kontaktów zawiera temat Przeglądanie i filtrowanie kontaktów.

Ovi Nokia Help info Otwieranie widoku Kontakty Uwaga:

Podczas odtwarzania danych urządzenia we wszystkich widokach pakietu Nokia Ovi Suite obszar urządzenia jest zamknięty. Ma to na celu zapobiegnięcie ewentualnej awarii urządzenia podczas tego procesu.

Otwieranie widoku Kontakty