Omówienie widoku Kontakty

W widoku Kontakty można:

  • przeglądać i edytować kontakty zapisane na komputerze i w urządzeniu,

  • synchronizować kontakty między urządzeniem a programem Nokia Ovi Suite i oprogramowaniem używanym na komputerze do obsługi kalendarza i poczty e-mail.

  • Przenosić kontakty między komputerem i urządzeniem, przeciągając je z jednej lokalizacji do drugiej.

 

Więcej o obsługiwanym oprogramowaniu komputerowym do obsługi kalendarza i poczty e-mail zawiera temat Wymagania systemowe.

Ovi Nokia Help info Omówienie widoku Kontakty Uwaga:

Jeśli chronione przed kopiowaniem utwory były przesyłane przed użyciem widoku Kontakty, przełącz tryb USB urządzenia z powrotem na tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Więcej szczegółów dotyczących wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Niektóre modele urządzenia nie obsługują wszystkich funkcji pakietu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

Zobacz również:

Otwieranie kontaktów

Przeglądanie i filtrowanie kontaktów

Tworzenie kontaktów

Edytowanie kontaktów

Sortowanie kontaktów

Grupowanie kontaktów

Usuwanie i przywracanie kontaktów

Wysyłanie informacji o kontaktach pocztą e-mail

Wysyłanie wiadomości tekstowych do kontaktów

Synchronizowanie kontaktów

Omówienie widoku Kontakty