Ustanawianie połączenia internetowego

W urządzeniach z dwiema kartami SIM (dual SIM) do ustanawiania połączenia z internetem używana jest karta SIM1. Karta SIM1 umieszczona jest w wewnętrznym uchwycie karty SIM. Jeśli połączenie z internetem chcesz ustanowić za pomocą innej karty SIM, zamień karty SIM w urządzeniu.

Aby po raz pierwszy ustanowić połączenie z internetem:

 1. W widoku startowym kliknij Połącz teraz.

 2. Sposób ustanawiania połączenia internetowego może zależeć od używanego modelu:

  • Połączenie ustanawiane jest automatycznie LUB

  • Do ustanowienia połączenia internetowego należy wybrać operatora. Z listy operatorów działających w danym kraju wybierz operatora macierzystego (tj operatora, w którego sieci zarejestrowana jest używana karta SIM). Następnie kliknij Połącz.

 

Ovi Nokia Help tip Ustanawianie połączenia internetowego Wskazówki:

Jeśli operatora macierzystego nie ma na liście, ustawienia połączenia internetowego określ przez podanie jego szczegółów. Następnie kliknij Połącz.

Jeśli wystąpi błąd, kliknij przycisk Ponów próbę, aby jeszcze raz spróbować ustanowić połączenie przy niezmienionych ustawieniach, albo przycisk Wstecz, aby sprawdzić poprawność wyboru operatora lub poprawność ustawień połączenia.

Jeśli otwarty jest inny niż startowy widok programu Nokia Ovi Suite, to aby ustanowić połączenie internetowe, możesz wybrać Narzędzia > Połącz z Internetem. Co więcej, jeśli komputer jest już połączony z internetem, możesz skorzystać z tej opcji, aby utworzyć inne połączenie internetowe.

 

Gdy już ustanowisz połączenie z internetem, w lewej części widoku startowego pojawią się szczegóły tego połączenia. Będą to następujące informacje:

 • Nazwa operatora lub punktu dostępu.

 • Czas trwania bieżącego połączenia internetowego.

 • Ilość danych przesłanych w trakcie bieżącego połączenia internetowego.

 

Ovi Nokia Help info Ustanawianie połączenia internetowego Uwaga:

Jeśli otwarty jest inny niż startowy widok programu Nokia Ovi Suite, w obszarze urządzeń widoczny będzie wskaźnik informujący o połączeniu z internetem.

 

Przerywanie połączenia z internetem

Aby rozłączyć się z internetem:

 • Jeśli otwarty jest widok startowy programu Nokia Ovi Suite, kliknij znajdujący się w lewej części widoku przycisk Odłącz.

 • Jeśli otwarty jest inny widok programu Nokia Ovi Suite, wybierz Narzędzia > Odłącz.

 

Ovi Nokia Help info Ustanawianie połączenia internetowego Uwaga:

Jeśli w trakcie połączenia z internetem zamkniesz program Nokia Ovi Suite, połączenie internetowe zostanie przerwane.

 

Ustanawianie połączenia internetowego z zastosowaniem wcześniej użytych ustawień

Aby ustanowić połączenie internetowe z zastosowaniem wcześniej użytych ustawień:

 1. Sprawdź, czy w lewej części widoku startowego wyświetlane są następujące informacje:

  • Nazwa urządzenia aktualnie połączonego z komputerem.

  • Nazwa operatora lub nazwa punktu dostępu użytego podczas ostatniego łączenia się z internetem.

 1. Kliknij Połącz. Połączenie internetowe zostanie ustanowione, a w lewej części widoku startowego pojawią się szczegóły tego połączenia.

 

Ustanawianie połączenia internetowego