Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania

Jeśli nie powiedzie się aktualizacja lub instalacja oprogramowania:

 • W przypadku braku połączenia internetowego sprawdź stan tego połączenia i spróbuj nawiązać je ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z usługodawcą.

 • Jeśli w urządzeniu nie ma karty SIM, włóż ją w celu umożliwienia aktualizacji lub ponownej instalacji oprogramowania.

 • Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, podłącz urządzenie do ładowarki.

 • Jeśli kreator aktualizacji oprogramowania zasygnalizuje błędy na jakimś etapie tworzenia bądź przywracania kopii zapasowej, zajrzyj do tematu Rozwiązywanie problemów z tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych, aby poradzić sobie z tym problemem.

 • Jeśli nie można sprawdzić dostępności zaktualizowanego oprogramowania urządzenia, w przeglądarce Internet Explorer:

  • Sprawdź, czy nie jest zaznaczona opcja Pracuj w trybie offline.

  • Przejdź do Narzędzia > Opcje internetowe i wybierz kartę Zaawansowane. Przewiń w dół do sekcji Zabezpieczenia i sprawdź, czy nie jest zaznaczona opcja Sprawdź czy certyfikat serwera nie został cofnięty.

  • Jeśli do łączenia się z internetem używasz serwera proxy, sprawdź poprawność ustawień proxy.

 • Jeśli na dysku twardym komputera jest za mało miejsca do rozpoczęcia instalacji, usuń niektóre pliki z komputera lub przenieś je do pamięci przenośnej bądź na zewnętrzny dysk twardy.

 • Jeśli przed lub w trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania pojawi się ogólny komunikat błędu, spróbuj ponownie podłączyć kabel USB. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, uruchom jeszcze raz program Nokia Ovi Suite, a następnie, w razie potrzeby, ponownie uruchom komputer. Pobrane już aktualizacje będzie wciąż można zainstalować (jeśli pojawi się stosowna informacja). Jeśli problem będzie się powtarzać, zainstaluj ponownie program Nokia Ovi Suite.

 • Jeśli w trakcie instalacji aktualizacji programu Nokia Ovi Suite urządzenie jest podłączone do komputera, odłącz to urządzenie.

 • Jeśli instalacja aktualizacji oprogramowania urządzenia lub ponowna instalacja nie powiedzie się, odłącz kabel USB i na pięć sekund wyjmij baterię z urządzenia. Następnie włóż baterię, po czym naciśnij i przytrzymaj przez sekundę przycisk wyłącznika w urządzeniu. Podłącz ponownie kabel USB i odczekaj 10 sekund. Pamiętaj, że kabel USB powinien być podłączony bezpośrednio do komputera – kabla tego nie należy podłączać przez koncentrator USB, przez klawiaturę USB ani przez stację dokowania laptopa. Po wykonaniu wymienionych wyżej czynności ponów próbę aktualizacji oprogramowania urządzenia.

LUB

Jeśli Twoje urządzenie ma klawisz Home i niewymienialną baterię, naciśnij w urządzeniu jednocześnie klawisze wyłącznika i Home i przytrzymaj je przez około 10 sekund. Jeśli urządzenie nie ma klawisza Home, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz wyłącznika. Zaczekaj na kontynuację instalacji.

  • Jeśli urządzenie nie reaguje, zamknij program Nokia Ovi Suite, po czym pobierz z witryny http://www.nokia.com aplikację Nokia Software Updater i za jej pomocą spróbuj uaktualnić oprogramowanie swojego urządzenia.

  •  

  • Jeśli po użyciu aplikacji Nokia Software Updater urządzenie wciąż nie reaguje, spróbuj je sformatować. Zwróć uwagę na różnice w procedurze formatowania poszczególnych urządzeń. Przykładem takiego urządzenia jest Nokia N900. Jeśli urządzenie nie zostanie sformatowane po wykonaniu poniższych instrukcji, szczegółowe informacje na temat formatowania znajdziesz w instrukcji użytkownika.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania Ostrzeżenie:

   Formatowanie spowoduje usunięcie z urządzenia wszystkich danych.

   1. Naciśnij i przytrzymaj następujące klawisze urządzenia: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania oraz *.

   2. Naciśnij na sekundę klawisz wyłącznika w urządzeniu.

   3. Trzymaj naciśnięte klawisze 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania oraz * do chwili usłyszenia dźwięku towarzyszącego włączaniu urządzenia.

 1.  

  • Jeśli urządzenie nadal nie reaguje, zanieś je do najbliższego punktu Nokia Care. Jeśli urządzenie jest w okresie gwarancyjnym, firma Nokia naprawi je na zwykłych warunkach i zasadach usług gwarancyjnych.

 2. Ovi Nokia Help info Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania Uwaga:

  Jeśli urządzenie Nokia nie będzie już objęte gwarancją, to zgodnie z postanowieniami Umowy Końcowego Użytkownika Oprogramowania firma Nokia nie poniesie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem http://www.nokia.com/repair.

  • Jeśli zainstalowane zostało zaktualizowane oprogramowanie urządzenia, ale dane urządzenia nie zostały przywrócone ze względu na przekroczenie czasu połączenia między urządzeniem a komputerem, można przywrócić dane urządzenia ręcznie, wybierając Narzędzia > Przywróć. Jeśli urządzenie nie reaguje, wykonaj przedstawione wyżej instrukcje przywracania sprawności urządzenia.

  • Jeśli części danych urządzenia nie można przywrócić, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie dodatkowe z menu Narzędzia > Opcje > Moje urządzenia i ponów próbę przywrócenia danych.

  • Jeśli po zaktualizowaniu lub ponownej instalacji oprogramowania urządzenia zauważysz, że niektóre z aplikacji nie zostały przywrócone, ponownie uruchom urządzenie.

  • Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania Mapy wystąpi błąd w trakcie usuwania nieaktualnych map i plików wskazówek głosowych, trzeba usunąć je wszystkie ręcznie z karty pamięci urządzenia, a także usunąć folder Cities (Miasta) oraz plik o nazwie qf. Następnie należy ponownie uruchomić aplikację Mapy w urządzeniu. Nieaktualne mapy i pliki wskazówek głosowych trzeba usunąć, aby móc używać za
   ktualizowanego oprogramowania Mapy. Po usunięciu nieaktualnych map i plików wskazówek głosowych można pobrać nowe pliki ręcznie w widoku Mapy programu Nokia Ovi Suite.

  • Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania Mapy wystąpi błąd w trakcie instalacji nowej mapy lub pliku wskazówek głosowych, zaleca się ponowne ręczne pobranie danej mapy lub pliku wskazówek głosowych w widoku Mapy programu Nokia Ovi Suite. Spowodowane jest to możliwością uszkodzenia aktualizowanej mapy i brakiem pliku wskazówek głosowych. W celu rozwiązania problemu przejdź do widoku Mapy programu Nokia Ovi Suite i ręcznie zaktualizuj uszkodzoną mapę lub plik wskazówek głosowych, jak również pozostałe mapy i pliki takich wskazówek.

  • Jeśli po zaktualizowaniu aplikacji Mapy w urządzeniu pojawia się błąd wewnętrzny przy otwieraniu aplikacji Mapy w programie Nokia Ovi Suite, rozłącz urządzenie, a następnie połącz je ponownie. Jeśli wykonanie tej czynności nie rozwiąże problemu:

   1. Zamknij program Nokia Ovi Suite i podłącz urządzenie w trybie pamięci masowej. Szczegółowe informacje o wybieraniu i zmianie trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

   2. Znajdź w pamięci urządzenia oraz na karcie pamięci folder Cities (Miasta) oraz plik o nazwie qf. Usuń te elementy z obu lokalizacji.

   3. Odłącz urządzenie i otwórz aplikację Mapy. Usunięte elementy zostaną odtworzone.

   4. Zamknij aplikację Mapy w urządzeniu i połącz je z programem Nokia Ovi Suite w trybie USB Nokia Ovi Suite (lub PC Suite).

   5. Przejdź do aplikacji Mapy w programie Nokia Ovi Suite w celu pobrania map i plików wskazówek głosowych.

 3.  

  Zobacz również:

  Odzyskiwanie licencji na muzykę po aktualizacji oprogramowania urządzenia

   

  Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania