Ponowna instalacja oprogramowania urządzenia

Ponieważ ponownie instalujesz oprogramowanie urządzenia, odpowiednie oprogramowanie może już się znajdować na komputerze. Nie ma więc potrzeby, aby program Nokia Ovi Suite ponownie pobrał oprogramowanie.

Co należy wiedzieć przed i po ponownej instalacji oprogramowania urządzenia

  • Jeśli urządzenie jest połączone przez Bluetooth, przejdź na połączenie przez kabel USB.

  • Nawet jeśli Twoje urządzenie przechowuje swoją zawartość, to automatyczne tworzenie kopii zapasowych jest nadal zabezpieczeniem niektórych zapisanych w nim materiałów. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych obejmuje kontakty, wiadomości, kalendarz, notatki, zakładki i kanały internetowe.

 

Ponowna instalacja oprogramowania urządzenia