Omówienie aktualizacji oprogramowania

Aktualizację oprogramowania urządzenia lub programu Nokia Ovi Suite można łatwo przeprowadzić przy użyciu kreatora aktualizacji oprogramowania Nokia Ovi Suite. Jeśli najnowsze oprogramowanie urządzenia zostało już zainstalowane, lecz z jakichś względów nie działa prawidłowo, za pomocą tego kreatora można również przeprowadzić jego ponowną instalację. Można też instalować i aktualizować określone aplikacje urządzenia.

Ovi Nokia Help warning Omówienie aktualizacji oprogramowania Ostrzeżenie:

Nie używaj autonomicznego programu Nokia Software Updater w czasie, gdy korzystasz z kreatora aktualizacji programu Nokia Ovi Suite, ponieważ może to spowodować nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

 

 

Informacje na temat wyszukiwania aktualizacji

Co pewien czas program Nokia Ovi Suite sprawdza, czy dostępne są aktualizacje oprogramowania (dla urządzenia lub samego programu). Powiadomienie o dostępnych aktualizacjach pojawi się automatycznie w widoku startowym programu Nokia Ovi Suite i w obszarze powiadomień systemu Windows, czyli w prawym końcu paska zadań. U góry ikony aktualizacji oprogramowania znajdującej się na górnym pasku nawigacyjnym można zobaczyć także liczbę dostępnych aktualizacji. Kliknięcie wyświetlonych powiadomień lub ikony na górnym pasku nawigacyjnym spowoduje otwarcie kreatora aktualizacji oprogramowania i przygotowanie procesu aktualizacji.

Ovi Nokia Help info Omówienie aktualizacji oprogramowania Uwaga:

Jeśli przed użyciem kreatora aktualizacji oprogramowania przesyłane były jakieś chronione przed kopiowaniem utwory muzyczne, przełącz tryb USB urządzenia z powrotem na tryb Nokia Ovi Suite (lub PC Suite). Więcej szczegółów dotyczących wybierania trybu USB znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia.

Zobacz również:

Aktualizacja oprogramowania urządzenia

Ponowna instalacja oprogramowania urządzenia

Instalacja aplikacji w urządzeniu

Aktualizacja aplikacji w urządzeniu

Aktualizacja programu Nokia Ovi Suite

Rozwiązywanie problemów z aktualizacją i instalacją oprogramowania

Omówienie aktualizacji oprogramowania