Instalacja aplikacji w urządzeniu

W urządzeniu można instalować aplikacje firmy Nokia oraz aplikacje udostępniane przez inne firmy.

Ovi Nokia Help info Instalacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Niektóre modele urządzeń nie obsługują wszystkich funkcji programu Nokia Ovi Suite. Dlatego też niektóre z funkcji opisywanych w niniejszej pomocy mogą nie być dostępne w Twoim urządzeniu.

Instalowanie aplikacji Nokia

Kreator aktualizacji oprogramowania umożliwia instalowanie w urządzeniu wielu aplikacji Nokia. O aplikacjach dostępnych do zainstalowania dowiesz się z powiadomienia.

Ovi Nokia Help info Instalacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Aby instalować aplikacje w urządzeniu, musisz się zalogować na swoim koncie Nokia. W celu zalogowania lub założenia konta Nokia – jeśli jeszcze go nie masz – kliknij łącze Zaloguj się na górnym pasku nawigacyjnym programu Nokia Ovi Suite.

Informacje na temat aplikacji

W oknie Pierwsze kroki kreatora aktualizacji oprogramowania pojawi się lista dostępnych aplikacji wymienionych w kolejności ich priorytetu:

  • wymagane,

  • ważne,

  • zalecane,

  • opcjonalne.

 

Ovi Nokia Help info Instalacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Niektóre z aplikacji wymienionych na liście są aktualizacjami oprogramowania już zainstalowanego w urządzeniu. W takim przypadku słowo “aktualizacja” pojawia się obok nazwy aplikacji.

 

Czasami trzeba zainstalować w urządzeniu nowe, wymagane aplikacje. Te wymagane aplikacje są wymienione na początku listy. Z uwagi na duże znaczenie wymaganych aplikacji są one zaznaczone domyślnie i nie można usunąć ich zaznaczenia. Aplikacje te są potrzebne do prawidłowego działania urządzenia i pozwalają korzystać ze wszystkich jego możliwości.

Po zaznaczeniu aplikacji w obszarze informacyjnym wyświetlany jest jej priorytet oraz informacje dodatkowe.

Aby w urządzeniu zainstalować aplikacje wymagane łącznie z wybranymi przez siebie aplikacjami, kliknij przycisk Instaluj.

Instalowanie innych aplikacji

Jeśli natrafisz na aplikację, którą chcesz w urządzeniu zainstalować, kliknij dwukrotnie jej plik instalacyjny lub przeciągnij ten plik na obraz urządzenia widoczny w obszarze urządzeń. Następnie w otwartym oknie dialogowym kliknij OK. Tym samym rozpoczniesz instalację aplikacji.

Jeśli zamierzasz instalować aplikację z internetu, kliknij link pobierania żądanej aplikacji, po czym w oknie dialogowym, które się wtedy pojawi, wybierz opcję otwarcia tej aplikacji w programie Nokia Ovi Suite.

Pliki instalacyjne aplikacji przeznaczonych dla urządzeń mobilnych mogą być następujących typów:

  • .sis

  • .sisx

  • .jar

  • .n-gage

  • .wgz

  •  .nth (tylko urządzenia Series 40). Jeśli nie wiesz, czy posiadane urządzenie należy do rodziny Series 40, w witrynie http://www.nokia.com sprawdź jego specyfikację techniczną.

Ovi Nokia Help info Instalacja aplikacji w urządzeniu Uwaga:

Jeśli z programem Nokia Ovi Suite połączonych jest kilka urządzeń, aplikacja zostanie zainstalowana w aktualnie aktywnym urządzeniu (to znaczy w urządzeniu, które jest aktualnie wybrane w obszarze urządzeń).

Instalacja aplikacji w urządzeniu